Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
Nordiska våroljeväxt-
konferensen 2019
 
Höstrapsetablering - samlingssida  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Vårraps 3000  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

 

 


* Rapsmästaren
* RME - raps till energi

* Projekt 20/20Varumärke för
svensk oljeväxtodling Delprojekt i 20/20
Struktur till oljeväxter — porositet i befintliga förfruktsförsök
Etableringsteknik i våroljeväxterFånggöda mot verticilliumEtablering-daggrader
Förfrukter till höstrapsStruktur och etableringsteknik till höstoljeväxterTröskteknik
Struktur till oljeväxter — porositet i befintliga förfruktsförsök
Kort om projektet

På försöksstationen Stenstugu på Gotland ligger sedan hösten 2004 ett förfruktsförsök till höstraps. Försöket är skördat en gång. Inför försöksåret 2006 har vi utfört olika mätningar av strukturen.

Vad vi kan se så här långt är att strukturen efter träda med fånggröda och höstvete är bättre än stubbträda och vårsäd med grunda rotsystem. Hur detta påverkar skörden återstår att se.

Redovisning

 

Kämpa på även om strukturen inte är den bästa!

Det är viktigt att ha kontroll på jordstrukturen

Jordstruktur är både porer och sprickor. Men ibland kan det bli lite för bra.
Foto: Hans Jonsson

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson