Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
Nordiska våroljeväxt-
konferensen 2019
 
Höstrapsetablering - samlingssida  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Vårraps 3000  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

 

 


* Rapsmästaren
* RME - raps till energi

* Projekt 20/20Varumärke för
svensk oljeväxtodling Delprojekt i 20/20
Struktur till oljeväxter — porositet i befintliga förfruktsförsök
Etableringsteknik i våroljeväxterFånggöda mot verticilliumEtablering-daggrader
Förfrukter till höstrapsStruktur och etableringsteknik till höstoljeväxterTröskteknik
Etableringsteknik i våroljeväxter
Kort om projektet

För att undersöka och jämföra olika bearbetningsmetoder vid etablering av vårraps startades år 2001 försöksserien
R2-4126.

Hittills har man på institutionen för markvetenskap vid SLU Ultuna utfört 8 försök, där konventionell sådd efter höstplöjning jämförts med olika bearbetningssystem på våren utan någon plöjning på hösten.

Redovisning
Lägesrapport av Ararso Etana t.o.m. skörd 2004
Resultatblanketter (FältForsk)
2002 | 2003 | 2004 | 2005

 

Dålig etablering

En bra såbädd är viktig vid sådd av våroljeväxter.
Projektet undersöker bland annat såbäddens aggregatstorleksfördelning.
Foto: Albin Gunnarson.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson