Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
Nordiska våroljeväxt-
konferensen 2019
 
Höstrapsetablering - samlingssida  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Vårraps 3000  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

 

 


* Rapsmästaren
* RME - raps till energi

* Projekt 20/20Varumärke för
svensk oljeväxtodling Delprojekt i 20/20
Struktur till oljeväxter — porositet i befintliga förfruktsförsök
Etableringsteknik i våroljeväxterFånggöda mot verticilliumEtablering-daggrader
Förfrukter till höstrapsStruktur och etableringsteknik till höstoljeväxterTröskteknik
Fånggröda mot Verticillium
Kort om projektet

På Lönnstorps försöksstation har senap provats som mellangröda i ett odlingssystemsförsök. Efter att jordprov tagits för att bestämma mängden mikrosklerotier har observationer gjorts som visar att förekomsten sjunkit kraftigt.

Syftet med försöket är att undersöka om senap som fånggröda kan reducera mängden av mikrosklerotier från Verticillium longisporum i matjorden.

Redovisning
Lägesrapport februari 2006
Bilder

Sanerande senap t.v.
höstraps t.h.


Försöket söder om Malmö.
Senap t.v. träda t.h.

 

Senap som verticilliumsanerare

Senap

Vi provar om denna fånggröda kan ha sanerande effekt mot kransmögel (Verticillium).
Foto: Hans Jonsson.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson