Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
Nordiska våroljeväxt-
konferensen 2019
 
Höstrapsetablering - samlingssida  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Vårraps 3000  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

 

 


* Rapsmästaren
* RME - raps till energi

* Projekt 20/20Varumärke för
svensk oljeväxtodling Delprojekt i 20/20
Struktur till oljeväxter — porositet i befintliga förfruktsförsök
Etableringsteknik i våroljeväxterFånggöda mot verticilliumEtablering-daggrader
Förfrukter till höstrapsStruktur och etableringsteknik till höstoljeväxterTröskteknik
Etablering — daggrader
Bakgrund

Tyska undersökningar hävdar att höstrapsens tillväxtpunkt först skjuter på höjden när en temperatursumma på 450-500 daggrader har uppnåtts. Antalet daggrader fastställs genom att summera dagens medeltemperatur minus 5 grader från uppkomst till första frosten på hösten. När summan 450-500 grader uppnås riskerar tillväxtpunkten att skjuta iväg med ökad risk för utvintring som följd.

Genomförande

Försöksserien OS 190 Sort-Såtid startade 2007 har varit ett viktigt redskap i projektet. Den ska svara på på följande frågor:

 • Såtidens skördepåverkan
 • Är hybrider mer lämpliga att så sent?
 • Kan man så för tidigt?

Ett flertal parametrar har studerats i försöken. Viktigast har varit temperatursummor.

Några slutsatser av försöksserien OS 190
 • Sen sådd har sänkt råfettinnehållet med 1,8 % eller högre.
 • Dvärghybrider skall sås tidigt – inte sent.
 • Dvärgväxt är långsam tillväxt.
 • Inget belägg för att hybrider är mer lämpliga vid sen sådd.
 • Varje enskild sort avgör lämplig såtid.
 • Varje dygns senare såtid sänker rapsskörden med i genomsnitt 23 kg/ha.
  Vissa sorter med 50 kg/ha.
Publikationer

Projektet har fortlöpande redovisats för sveriges oljeväxtodlare i bland annat Svensk Frötidning:

Daggradskartan ger bra vägledning för optimal såtidpunkt i höstraps

Daggradskarta för optimal sådd av höstoljeväxter i SverigeProjektet har visat på den fundamentala betydelsen av att så höstrapsen i rätt tid på hösten.

Daggradskartan till höger visar lämpligt uppkomstdatum för sådd av höstraps. Såtiden ligger cirka 4-5 dagar tidigare.

Rekommendationen baseras på erfarenheten att 450 daggrader ger fullgod utveckling av höstrapsplantorna inför vintern. Beräknat av data från SMHI 1999-2003 med bastemperatur 5º C. Källa: Kjell Gustafsson & Knud Nissen, Lantmännen 2006.

Talande exempel från praktiken - följ animationen från 2 februari till 3 juni
Ett av försöken i Östergötland som skördades 2009 dokumenterades regelbundet med kamera. Till vänster på samtliga foton syns den normala såtiden 16 augusti och till höger den sena såtiden 29 augusti (2008). Sorten är Carousel och reaktionen på 13 dagar senare sådd går inte att ta miste på.
En sen start går inte att ta igen.

Varje såtid visas cirka 5 sekunder.
2 februari - 3 juni.
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson