Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
Nordiska våroljeväxt-
konferensen 2019
 
Höstrapsetablering - samlingssida  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Vårraps 3000  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

 

 


* Rapsmästaren
* RME - raps till energi

* Projekt 20/20Varumärke för
svensk oljeväxtodling Delprojekt i 20/20
Struktur till oljeväxter — porositet i befintliga förfruktsförsök
Etableringsteknik i våroljeväxterFånggöda mot verticilliumEtablering-daggrader
Förfrukter till höstrapsStruktur och etableringsteknik till höstoljeväxterTröskteknik
Struktur och etableringsteknik till höstraps
Kort om projektet

Detta projekt avser att belysa oljeväxternas krav på markstruktur och bearbetning.

Huvudhypoteserna är
Groningsfasen är avgörande för oljeväxterna.
Oljeväxternas rottillväxt är känsligare än spannmålens för mekaniskt motstånd.
Trots ett större luckringsbehov kan det finnas ett behov för återpackning vid sådd.
Projektet innehåller flera delprojekt, bl.a.
Fältförsök med etableringsmetoder och luckringsbehov för höstraps.
Fältförsök med luckringsbehov för oljeväxter jämfört med spannmål.
Fältförsök med olika grad av återpackning.
Effekt av förfrukt.
Redovisning

Eamensarbete, 2009: "Höstrapsetablering med myllningsteknik och direktsådd" av Erik Petterson.

 

Radsådd höstraps

Radsådd

En av projektets huvud-
hypoteser är att groningsfasen är helt avgörande olje-
växternas tillväxt och skörd.
Foto: Hans Jonsson.

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson