Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
Nordiska våroljeväxt-
konferensen 2019
 
Höstrapsetablering - samlingssida  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Vårraps 3000  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

 

 


* Rapsmästaren
* RME - raps till energi

* Projekt 20/20Varumärke för
svensk oljeväxtodling Delprojekt i 20/20
Struktur till oljeväxter — porositet i befintliga förfruktsförsök
Etableringsteknik i våroljeväxterFånggöda mot verticilliumEtablering-daggrader
Förfrukter till höstrapsStruktur och etableringsteknik till höstoljeväxterTröskteknik
Tröskteknik
Kort om projektet

Syftet med projektet är att minska spillet vid skörd av höstraps. Möjligheterna att förbättra skörderesultatet kommer att undersökas med avseende på två faktorer:

  • Anpassning av skärbord
  • Bladdödning av grödan

Projektet genomförs i fältförsök och mätningar av bland annat skärbordsspill och kapacitet kommer att genomföras.

Några viktiga slutsatser (april 2007)

Rätt skärbordsutrustning ger högre skörd

  1. I 2006-års försök uppgick spillreduktionen till hela 100 kilo per hektar vilket har stor ekonomisk effekt.
  2. Resultaten tyder på att alla skördetröskor som i någon omfattning används i höstoljeväxter bör vara utrustade med sidokniv.
  3. På en befintlig tröska som skördar lite större arealer oljeväxter kan det vara motiverat att investera i en skärbordsförlängare.
  4. Vid ett tröskbyte bör man beakta möjligheten att välja ett längre skärbord i stället för de traditionella standardskärborden.
Redovisning
Slutrapport 2010 (36 sid)
JTI-info mars 2010 (12 sid)
Poster om spillraps och förlängt skärbord
Artikel i Svensk Frötidning nr. 2 2008
Artikel i Svensk Frötidning nr. 2 2007Härligt tröskväder

Men ibland ställer grödan till problem. Projektet ska undersöka möjligheterna att förbättra skörden av hybridraps.
Foto: Hans Jonsson

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson