Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
Nordiska våroljeväxt-
konferensen 2019
 
Höstrapsetablering - samlingssida  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Vårraps 3000  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

 

 


* Rapsmästaren
* RME - raps till energi

* Projekt 20/20Varumärke för
svensk oljeväxtodlingSamlingssida med dokumentation av projekt 20/20
Se den 10 minuter långa filmen: "Vägen till 5 ton".
Filmen tar upp samtliga steg för en framgångsrik höstrapsodling
Rapporter Slutrapport 2012      Delrapport 2008      Delrapport 2007
 

                    

Slutkonferens

Den 16 nov. 2011 redovisades de viktigaste resultaten av Projekt 20/20 vid en rapskonferens i Linköping. Här följer föredragen som pdfer, i vissa fall med kompletterande dokument med fördjupning i ämnet.

Artikel i Svensk Frötidning nr. 1 2012 >>

 
INLEDNING– Göran Brynell, SFO
Presentation  
MARKNAD – Henrik Strindberg, Svensk Raps
Presentation  
OPTIMAL MARKSTRUKTUR OCH SÅBÄDDSBEREDNING TILL VÅROLJEVÄXTER
– Johan Arvidsson, SLU

Presentation

Redovisning av forskningspreojekt
MINSKAT SPILL MED FÖRLÄNGT SKÄRBORD. TRÖSKSÅDD
– Gunnar Lundin, JTI
Presentation

Artikel om trösksådd i Svensk Frötidning 2008, nr. 2
Populärvetenskaplig sammanfttning av trösksådd

RAPSBAGGAR & RESISTENS – Göran Gustavsson, Växtskyddscentralen
Presentation  
ETABLERING OCH MARKSTRUKTUR TILL HÖSTOLJEVÄXTER
– Johan Arvidsson, SLU
Presentation  
SÅTIDENS BETYDELSE FÖR HÖSTRAPSSKÖRDEN
– Albin Gunnarson
Presentation Såtid i höstraps
KVÄVEEFTERVERKAN EFTER HÖSTRAPS
– Lena Engström, SLU
Presentation  
KVÄVEGÖDSLING TILL HÖSTRAPS

Presentation (Albin)
Presentation (Lena)

Kvävestrategier i höstraps, Albin G och Bengt Nilsson
SAMMANFATTNING

Av Albin Gunnarson, projektledare Projekt 20/20
Av Johan Biärsjö, moderator för rapsdagen i Linköping

   
Övriga resultat
 

Hur ofta kan vi odla höstraps? Av Johan Roland, SLU
Mikronäring 2006-2008. Av Albin Gunnarson, Svensk Raps

   
Övriga publikationer
 

Om projektet i Svensk Frötidning nr. 7 2005
Om projektet i i årsredovisningen 2008/-09

   
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson