Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
Nordiska våroljeväxt-
konferensen 2019
 
Höstrapsetablering - samlingssida  
Bedöm vårens kvävegiva i höstraps!  
Vårraps 3000  
 

Areal

Medel
Områdesvis:
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

Skörd

Oljeväxt- & linskördar

 

 


* Rapsmästaren
* RME - raps till energi

* Projekt 20/20Varumärke för
svensk oljeväxtodling  Översikt delprojekt ingående i 20/20
Projekt Status Finansiärer
Struktur till oljeväxter — porositetsmätningar i befintliga förfruktsförsök År 2/3 20/20
Etableringsteknik i våroljeväxter Pågår SLF
Fånggröda mot verticillium År 1/1 20/20
Etablering — daggrader Pågår SSFO/
Part. Aln.
Förfrukter till höstraps Pågår 20/20
Struktur och etableringsteknik till höstoljeväxter Ansökan beviljad SLF, SSO
Tröskteknik Rapporterad SLF, SSO
Sammanfattande Rapporter
2008

2007
Finansiärer
  20/20 = Finansiering inom projekt 20/20
  SLF = Stiftelsen Lantbruksforskning
  Part. Aln. = Partnerskap Alnarp
  SSFO = Södra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare
  SSO = Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning


Luckorna ska fyllas.
Målet med projekt 20/20 är att fram till år 2010 minska kostnaderna med 20 procent och öka oljeväxtproduktionen med 20 procent.
Foto: Hans Jonsson

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson