Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 


Forskningsrapporter
Program
Sök medel
Uppgifter org nr. etc
Kontaktpersoner
  Mer om forskning
Forskningslänkar
     
 Varumärke för
svensk oljeväxtodling

Anslag för forskning med oljeväxter

Oljeväxtodlarna lämnar genom Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning bidrag till forskningsprojekt, som är av värde för svensk oljeväxtodling.

Projektområden som stöds:

  1. Växtförädling
  2. Odlingsteknik
  3. Prognosverksamhet
  4. Växtskyddsproblem
  5. Rapsoljans kvalitet och användbarhet

Vi välkomnar ansökningar för pågående projekt och för nya forskningsprojekt, som kan stärka svensk oljeväxtodling.

Ansökningar om bidrag ska vara ställd till Stiftelsen Svensk Oljeväxtforskning och insändas i 10 stycken exemplar till:
SFO
Box 96
230 53 Alnarp


Formulären hämtar du här eller från kansliet, tel. 040-46 20 81.

Ansökningar skall vara SSO tillhanda senast 2:a måndagen i oktober (7 oktober 2019). Har du frågor är du mycket välkommen att kontakta oss!

Ansökningar till nya undersökningar ska innehålla fullständig redovisning för avsikten med undersökningen, dess betydelse för svensk oljeväxtodling, plan för dess genomförande samt uppgift om kostnader och den tid som undersökningen beröknas pågå.

För pågående projekt ska lämnas redovisning för hittills utförda arbeten samt fullständig ekonomisk redovisning för närmast avslutat bokföringsår.


 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson

 
t