Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

Finansiering av försöken
Huvuddelen av fältförsöken finansieras av SFO. I vissa fall är de delfinansierade av medel från Stiftelsen Svensk Oljeväxtfoskning och SLF.
Finansiärer av fältförsöken
SFO

SFO:s odlaravgift på 1,8 öre per kilo oljeväxter, 1 % av vallfrölikviden.

 
Stiftelsen Svensk Oljeväxtfoskning (SSO) Uppbyggd och kontrollerad av Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för.  
Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning (SLF) Medel bestående av ett procentuellt uttag på avräkningen på spannmål och oljeväxter.  
Anders Elofsons fond (KSLA)    
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson