Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering
Varumärke för
svensk oljeväxtodling
Försöksresultat för 2004 - och för vissa serier flerårsresultat

Förklaring till redovisning av rapporter, rådata etc >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPS


Sortförsök i höstraps

Bomullsmögelbekämpning i höstraps
Försök i VästFungicidbehandling i höstraps
OS15-8420


Höstraps hybridsorter såteknik Rapid OS-181
Rapporten tar upp åren 2003-2004.


Höstraps hybridsorter såteknik OS-180
Rapporten tar upp resultaten 2000-2004


Höstraps kvävegödsling
Rapporten tar upp 2002-2004


Höstraps sortblandning
Rapporten tar upp resultaten 2000-2004. OS-213.

Ogräsbekämpning med Starane i höstraps


Utsädesmängd i höstraps
Konventionella och hybridsorter, OS-212. Rapporten tar upp 2002-2004.
 
VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps

Jordloppebekämpning - betning pyretroidsprutningBommulsmögel i vårraps


Vårraps radavstånd
   
VÅRRYBS


Sortförsök i vårrybs
Rapporten tar upp sortläget för 2000-2004
   
HÖSTRYBS


Sortförsök i höstrybs
Rapporten tar upp 2004, och 2000-2004.
Trösksådd i höstrybs
   
LIN


Sortförsök i lin
Rapporten tar upp genomsnitt för 2001-2004

Örtogräsbekämpning i lin
   
VALLFRÖ
Ängsgröe - gräsogräsbekämpning
Rödsvingel - stråförkortning

Timotej - stråförkortning
Timotej & ängssvingel - svampbekämpning

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson