Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering
Varumärke för
svensk oljeväxtodling
 Försöksresultat för år 2006 - och flerårsresultat för vissa serier

Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc. >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök i höstraps
Medeltabellerna innefattar 2006 och 2002-2006


N-gödsling i höstraps


Höstraps Hybridsort-såteknik, Väderstad Rapid


Ogräsbekämpning i höstrapsMikronäring

Reducerad jordbearbetning (4048)

Reducerad jordbearbetning (4129)


Sortblandning i höstrapsFungicidbekämpning i höstraps

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltabellerna innefattar 2006 och 1999-2006


Radavstånd i vårraps


Fungicidbehandling i vårraps

Glyfosatbehandling tidig ogräsbekämpning i vårraps


Mikronäring i vårraps

VÅRRYBSSortförsök i vårrybs
Medeltabellerna innefattar 2006 och 2002-2006

HÖSTRYBS - inga försök 2006LINSortförsök i lin
Medeltabellerna innefattar 2006 och 2002-2006


Ogräsbekämpning i lin

VALLFRÖ


Svampbehandling i timotejfrö


Svampbehandling i ängssvingelfrö

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson