Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Försöksresultat för år 2007 - och flerårsresultat för vissa serier

Denna sida har direktlänkar till försöken 2007.
Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc. >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök i höstraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2007 som 2003-2007


N-gödsling i höstraps


Mikronäring


Ogräsbekämpning i höstraps


Höstraps Hybridsort-såteknik, Väderstad Rapid


Sortblandning i höstrapsFungicidbekämpning i höstraps


Markstruktur i höstraps


Återpackning i höstraps

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2007 som 1999-2007

Radavstånd i vårraps


Bekämpning av rapsbagge i vårraps

Fungicidbehandling i vårraps

Mikronäring i vårraps

Fosforstege i vårraps

VÅRRYBS - inga försök 2007
HÖSTRYBS - inga försök 2007
LINSortförsök i lin
Medeltabellerna innefattar såväl 2007 som 2003-2007

VALLFRÖ

Stråförkortning i timotejfrö

Svampbehandling i ängssvingelfrö

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson