Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering
Varumärke för
svensk oljeväxtodling
 Försöksresultat för år 2008 - och flerårsresultat för vissa serier
Denna sida samlar försöken 2008. (Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc)
Det går också att hitta resultat via Sökfunktionen eller sidan med Sammanställningar.
Bästa sättet att få information om sortval är via Sortportalen.

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök i höstraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2008 som 2004-2008
för såväl hela Sverige som Skåne separat.


Sort - Såtid i höstraps


Kvävegödsling i höstraps


Mikronäring i höstraps


Bomullsmögel - bekämpning i höstraps


Phoma - svampbekämpning höst i höstraps

Åkersnigel i höstraps - preparattest


Markstruktur - höstraps


Etablering med Biodrill och direktsådd


Återpackning


Olika förfrukter till höstraps

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltalstabellerna innefattar 2004-2008 och 2008 för hela Sverige samt 2004-2008 separat för Skåne.

Kvävekomplettering


Mikronäring i vårraps

Fosforstege


Jordloppor


Rapsbaggar


Svampbekämpning

Ogräsbekämpning, kemiskt-mekaniskt

Ogräsbekämpning, kemiskt

Höstbearbetning

Jordbearbetning - flerårsförsök

Såtid - förplogar

Låga marktryck

VÅRRYBS


Sortförsök
Rapporten tar upp 2008 samt medel 2002-2006. Rådata gäller 2008

HÖSTRYBS - Inga försök 2008

Sortförsök
Sammanställningen visar medel 2001-2005

LINSortförsök
Rapporten tar upp 2008 samt 2004-2008

Betning

VALLFRÖ
 

2008 startade "Vallfrö 10 000".
Årets försök redovisas på projekthemsidan >>

På samma hemsida finns även en större sammanställning
"Nyare Nordiska Vallfröförsök".
Intresanta försök genomförda de senaste 10 åren i Norden >>

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson