Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Försöksresultat för år 2013 - och flerårsresultat för vissa serier.

Denna sida har direktlänkar till försöken 2013.
Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc. >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök
Medeltabellerna innefattar såväl 2013 som 2009-2013
för såväl Sverige som Skåne.

Bekämpning av Phoma


Örtögräsbekämpning

Kvävegödsling

Organisk gödsling

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2013 som 2009-2013
för såväl Sverige som Skåne.


Ogräsbekämpning i vårraps

 


Svampbekämpning i vårraps

 


Sorttyp - utsädesmängd

 Rapsbagge- och kålmalsbekämpning i vårraps

 

Radhackning och radsprutning

Sådjup

 

VÅRRYBS      Inga försök 2013
 
HÖSTRYBS    Inga försök 2013
 
LIN                Sortförsök
Medeltabellerna innefattar såväl 2013 som 2009-2013
Ogräsbekämpning
 
VALLFRÖ

Rödklöver - putsning

Timotej - höstbehandling

Ängssvingel - höstbehandling

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson