Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Försöksresultat för år 2014 - och flerårsresultat för vissa serier.

Denna sida har direktlänkar till försöken 2014.
Förklaring till uppdelningen i rapport, rådata etc. >>

(Det går också att hitta resultat via sökfunktionen >>)
(En del försök har flerårssammanställningar >>)

Höstraps | Vårraps | Vårrybs | Höstrybs | Lin | Vallfrö

HÖSTRAPSSortförsök
Medeltabellerna innefattar såväl 2014 som 2010-2014
för såväl Sverige som Skåne.


Sortförsök - klumprot


Bekämpning av Phoma


Kvävegödsling

Kålfluga - betning

Fasta körspår

Kalk - fosfor

Organisk gödsel

Reducerad jordbearbetning

Strip tillage

Strukturkalkning

Svampbekämpning

VÅRRAPS
Sortförsök i vårraps
Medeltabellerna innefattar såväl 2014 som 2010-2014
för såväl Sverige som Skåne.

 

Sorttyp - utsädesmängd


Ogräsbekämpning


KväveSvampbekämpning

VÅRRYBS      Inga försök 2014
HÖSTRYBS   Inga försök 2014
 
LIN                Sort - utsädesmängd
Medeltabellerna innefattar såväl 2014 som 2010-2014
Ogräsbekämpning
 
VALLFRÖ

Rödklöver - avdödning

Rödklöver - putsning & tillväxtreglering

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson