Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Sammanställning över fältförsök 2016

Här hittar du länkar till rapporter som sammanfattar fältförsök 2016.Här finns även sammanställningar över resultaten i tabellform (pdfer)

Resultat enskilda försöksplatser
Resultat för enskilda försöksplatser nås via DENNA LÄNK >>.
Du klickar dig till den försöksserie du är intresserad av. Detaljerade resultat för respektive försöksplats får du genom att klicka på försöksvärden!
(Tidigare publicerades resultaten som pdfer, men gör det inte längre)

HÖSTRAPS

Rapport - upp till Mälaren >>

Rapport norr om Mälaren >>

Tabell Sverige 2012-2016

Tabell Sverige 2015-2016

Tabell Skåne 2012-2016

Tabell Skåne 2015-2016

Sortförsök 2012-2016


Etableringsförsök Multorp


Etablering Skåne


Ogräsbekämpning


Svampbekämpning

Blygrå rapsvivel - skidgallmygga

VÅRRAPSSortval, artikel i Svensk Frötidning

Sortförsök i vårraps 2012-2016

 

VÅRRYBS      Inga försök 2016
HÖSTRYBS   Inga försök 2016
 
LIN               Sort - utsädesmängd
Medeltabellerna innefattar 2015-2016
Ogräsbekämpning
 

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson