Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Sammanställning över resultat från fältförsök 2017

Här hittar du länkar till rapporter som sammanfattar fältförsök 2017.Här finns även sammanställningar över resultaten i tabellform (pdfer)

Resultat enskilda försöksplatser
Resultat för enskilda försöksplatser nås via DENNA LÄNK >>.
Du klickar dig till den försöksserie du är intresserad av. Detaljerade resultat för respektive försöksplats får du genom att klicka på försöksvärden!
(Tidigare publicerades resultaten som pdfer, men gör det inte längre)

HÖSTRAPS

Rapport - Skåneförsöken

Rapport Animaliebältet

Rapport Mellansverige

Tabell Sverige
2013-2017

Tabell Sverige
2015-2017

Tabell Sverige
2017

Sortförsök 2013-2017

Rapport

Bekämpning av blygrå rapsvivel

Rapport

Svampbekämpning

Rapport

Etablering och snigelbekämpning

Rapport
Tabell - skörd
Tabell - ogräsräkn.

Ogräsbekämpning

Rapport

Reducerad jordbearbetning

VÅRRAPS

Rapport
Tabell 2013-17
Tabell 2015-17

Sortförsök i vårraps 2013-2017

 

VÅRRYBS      Inga resultat 2017
HÖSTRYBS   Inga resultat 2017
 
LIN               

Tabell 2013-17
Tabell 2015-17

Sortförsök

Tabell - skörd
Tabell - ogr.räk

Ogräsbekämpning
 

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson