Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
  Försöken 2021  
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2020 2019
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

 Sammanställning över resultat från fältförsök 2020
HÖSTRAPS
Klicka nedan för info. FÖRSÖKSTYP

>>>

Sortprovning 2016-2020

>>> Kvävestrategi
>>>

Svampbekämpning i höstrapsens blomning

>>>

Örtogräs i höstraps

VÅRRAPS

>>>

Sortförsök i våroljeväxter 2016-2020

 

 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson