Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
  Översikt samtliga försök 2019 >>  
  HÖSTRAPS
sort
 
  OS 21  
  OS 22 + P07-0822  
  OS 25 (klumprot)  
  OS 27  
     
  HÖSTRAPS
Odlingsteknik
 
  Svampbekämpning  
  Blygrå rapsvivel  
  Tillväxtreglering och
mikronäring
 
  Etablering med Tempo  
  Ogräsbekämpning, plöjt  
  Ogräsbekämpning, plogfritt  
  VÅRRAPS
sortförsök
 
  OS 1  
  OS 2 (clearfield)  
  OLJELIN  
  Sortförsök  
  Ogräsbekämpning  
  VALLFRÖ  
  Ängssvingel N-gödsling  

Alla försök
2018
2017 2016 2015
2014 2013

Sammanställningar
Sök försök
SORTPORTAL
Finansiering

Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Höstraps, såteknik, Tempo, Väderstad, 2019
OS 183

Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.

Områdesindelning

  Resultat med reservation för ev. justeringar

Område

A E    
Försöksvärd
Sannarps Egendom Västergården
Grästorp
Nybble gård
Väderstad
Uppsala
Publicerat 13 aug 13 aug 14 okt 14 okt
Resultat mätare: 45 cm, Tempo, 20 pl/m2
Fröskörd 4238 5235 3842 3755
Skörd olja 1967 2407 1725 1775
Relativtal oljeskörd
Radavstånd
cm
Såmaskin Utsädesmängd
frön/m2
       
45 Tempo 20 100 100 100 100
45 Tempo 35 100 103 103 92
45 Tempo (ogödslat) 35 80 65 56 90
45 Tempo 50 96 100 113 96
12,5 Rapid 50 105 100 110 90

Planerad gödsling (förutom ledet med ogödslat):
60 kg N på hösten (kombisådd) och 160 kg N på våren

Mer information

Försöksserien på FFE

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson