Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
  Översikt samtliga försök 2019 >>  
  HÖSTRAPS
sort
 
  OS 21  
  OS 22 + P07-0822  
  OS 25 (klumprot)  
  OS 27  
     
  HÖSTRAPS
Odlingsteknik
 
  Svampbekämpning  
  Blygrå rapsvivel  
  Tillväxtreglering och
mikronäring
 
  Etablering med Tempo  
  Ogräsbekämpning, plöjt  
  Ogräsbekämpning, plogfritt  
  VÅRRAPS
sortförsök
 
  OS 1  
  OS 2 (clearfield)  
  OLJELIN  
  Sortförsök  
  Ogräsbekämpning  
  VALLFRÖ  
  Ängssvingel N-gödsling  

Alla försök
2018
2017 2016 2015
2014 2013

Sammanställningar
Sök försök
SORTPORTAL
Finansiering

Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps,
L5-8150, 2019
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.
  Försöksvärd
Karlshov
Klockrike
Säby Kyrkväg
Landskrona
Emtunga Gård
Vara
Led 1, kg/ha Skörd 4811 6326 4094
Råfett 2216 2795 1870
Relativtal råfettskörd, mätare led 1
    Dos Tidpunkt      
1 Obehandlat     100 100 100
2 Norotec potatis 3 14 102 101 97
Norotec mangan+
Effekt+
Bor
1 +
0,6 +
2
16
3 Folicur Xpert 0,5 14 104 98 98
4 Caryx 0,7 14 105 100 101
5 Caryx
Caryx
0,7 +
0,7
14
55 (tidig vår)
103 99 101


14 = 4 utvecklade örtblad
16 = 6 utvecklade örtblad
55 = knoppar synliga men fortfarande slutna

 

Mer information


Försöksserien på FFE

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson