Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

  Till startsidan

Resultat 2007
Oljelin
  Sortförsök  
  Vårraps  
 

Sortförsök
Svampbekämpning
Radhackning
Mikronäring

 
Höstraps odlingsteknik
  Svampbekämpning  
  N-gödsl. (rapport)  
  Mikronäring  
Höstraps sortförsök
  Hybrid- och linjesorter i Mälard. och Västra Sverige (OS-22)  
  Linjesorter (OS-23)  

Hybridsorter (OS-24)

  Sortblandning  
  Hybridsort - såteknik
Rapid
 

Alla försök
2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


Mikronäring i höstraps OS3 187 - 2007
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.
  Medel   Enskilda försök
 
Fröskörd
Fröskörd
rel.
Obehandlat
3847
100
3940
4250
3350
Wuxal Boron
3790
99
3980
4400
2990
Brassitrel
3833
100
3910
4330
3260
Photrel
3963
103
3870
4370
3650
Solu bor Flow
4027
105
4000
4310
3770
Microplan Raps
3910
102
3950
4350
3430
Nutribor
3937
102
 
4000
4340
3470
Mn 235
3907
102
3900
4410
3410
Bortrac 150
3877
101
3950
4280
3400
Mer information

Rapport 2007 (pdf) | Försöksserien på FFE:s hemsida

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson