Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

  Till startsidan

Resultat 2007
Oljelin
  Sortförsök  
  Vårraps  
 

Sortförsök
Svampbekämpning
Radhackning
Mikronäring

 
Höstraps odlingsteknik
  Svampbekämpning  
  N-gödsl. (rapport)  
  Mikronäring  
Höstraps sortförsök
  Hybrid- och linjesorter i Mälard. och Västra Sverige (OS-22)  
  Linjesorter (OS-23)  

Hybridsorter (OS-24)

  Sortblandning  
  Hybridsort - såteknik
Rapid
 

Alla försök
2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


Höstraps hybridsort - såteknik, Väderstad Rapid OS 182, 2007.

Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat

A. Konventionell sådd 12 cm, 80 grob frön/m2, kemisk bekämpning
B. Radsådd 36 cm, 60 grob frön/m2, radhackning 2 höst 1 vår
C. Radsådd 48 cm, 60 grob frön/m2, radhackning 2 höst 1 vår

  Medel   Enskilda försök
 

Frö
kg/ha

Råfett
kg/ha
Råfett
rel
Råfett
%
Åkerby Norrgård Fjugesta Klosterg.
Vreta Kloster
Logården
Grästorp
Resultat mätare: led A, kg/ha, 9 % v.h.
Skörd           3930 3450 2320
Råfett         1640 1460 986
Relativtal råfettskörd
A 3233 1362 100 46,4   100 100 100
B 3310 1399 103 46,6 107 91 113
C 3170 1342 99 46,6 101 89 109
Kasserade: Fladje Gård Eldsberga, St Hällby Bålsta
Mer information

Försöksserien på FFE:s hemsida

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson