Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Insektsbekämpning
Blygrå rapsvivel
Svampbekämpning
Red. jordbearb.

Etablering & sniglar
Kvävegödsling

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
        Mellansverige
L7-0822

2014-2018
 
 

 

N.Götaland,Svealand
2014-2018

16 17 18

 

 

S.V. Götaland
2014-2018
16 17 18

 

 

S.Ö. Götaland
2014-2018
16 17 18

       

SKÅNE
2014-2018

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)
Sortråd (Frötidn.)
Clearfield

 

Avkastning
2014-2018

18 (även Clearfield)

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2014-2018

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Sortförsök i höstrapL7-0822
2014-2018, samt 2018
Sortförsök i Mellansverige (område F)

Områdesindelning

   

 

2014-2018 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
DK Explicit 4680 2170 113 50.7 14
DK Exstorm 4640 2130 111 50.5 22
DK Severnyi 4410 2000 104 49.8 14
Mascara 4310 1940 101 49.5 22
Sortblandning 4200 1920 100 50.2 22
SY Carlo 4120 1860 97 49.5 22
Thure 4160 1830 95 48.2 8
PR44D06 3980 1780 93 49.5 22
 
2018 Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
DK Exstorm 4640 1920 114 4
DK Severnyi 4410 1840 109 4
DK Explicit 4680 1820 108 4
Mascara 4310 1750 103 4
Sortblandning 4200 1690 100 4
Thure 4160 1640 97 4
PR44D06 3980 1620 96 4
SY Carlo 4120 1620 96 4

 

Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F |
PDF - samtliga resultat

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson