Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
  Översikt samtliga försök 2019 >>  
  HÖSTRAPS
sort
 
  OS 21  
  OS 22 + P07-0822  
  OS 25 (klumprot)  
  OS 27  
     
  HÖSTRAPS
Odlingsteknik
 
  Svampbekämpning  
  Blygrå rapsvivel  
  Tillväxtreglering och
mikronäring
 
  Etablering med Tempo  
  Ogräsbekämpning, plöjt  
  Ogräsbekämpning, plogfritt  
  VÅRRAPS
sortförsök
 
  OS 1  
  OS 2 (clearfield)  
  OLJELIN  
  Sortförsök  
  Ogräsbekämpning  
  VALLFRÖ  
  Ängssvingel N-gödsling  

Alla försök
2018
2017 2016 2015
2014 2013

Sammanställningar
Sök försök
SORTPORTAL
Finansiering

Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Sortförsök i höstraps OS7-21-2019

Sorter som testas första året i Sverige samt riksprovning

  Resultaten är medeltal av obehandlat och svampbehandlat
De 5 bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade
Klicka på försöksvärd/försöksplats för detaljerat resultat.

Områdesindelning

25 sorter med och utan svampbehandling + sortblandning +
Atora med ytterligare 2 st. utsädesmängder (20 och 35 frön/m²).
Mätare är sortblandning (Harnas + Avatar + DK Explicit + Mercedes).
  Resultat med reservation för ev. justeringar
 
Resultat, försöksplatser

Område

D B B B A A E E D
Försöksvärd
Skeppstad Västergård
Motala
Christine-lund
Vassmolösa
Källunge
Visby
Gärsnäs Gård
Gärsnäs
Jordholms-vägen
Vellinge
Magnus Andersson Jonstorp Kampetorp
Flo
Jung
Kvänum
Magnus Johansson
Linköping
Publicerat 13 aug 26 sept 7 aug 20 aug 7 aug 7 aug 13 aug 18 sept Struken
Resultat mätare: *Sortblandning kg/ha
Fröskörd 4386 4861 3492 6250 5586 5360 6387 4655  
Skörd olja 2154 2142 1379 2769 2551 2502 2974 2172  
Relativtal oljeskörd
Sortblandning 100 100 100 100 100 100 100 100  
Ragnar 111 115 108 106 99 94 94 91  
Hillico 111 106 92 106 107 98 93 95  
ESC16057 111 105 87 114 102 105 93 99  
Cristiano 103 102 102 109 110 109 96 104  
Hambre 104 106 96 113 110 104 103 83  
Aspect 106 108 103 112 108 106 106 91  
Darling 105 110 101 111 108 105 105 96  
DK Exstar 98 99 101 103 101 104 98 92  
DK Exsteel 106 112 97 110 109 105 107 106  
DK Exterrier 103 112 97 97 102 91 93 108  
DK Secret (dvH) 109 91 88 103 88 93 95 99  
Drone 111 86 103 100 111 108 101 93  
Dynamic 106 114 98 120 107 106 106 100  
Lasse 113 104 109 97 98 97 94 93  
Parcours 113 109 104 106 108 106 97 98  
PT275 115 117 100 97 115 108 94 95  
Snooker 108 113 107 97 103 96 87 92  
SY Julietta 107 103 103 105 109 103 92 92  
SY Matteo 101 87 97 110 110 99 90 96  
Amazzonite 112 118 102 105 112 103 99 101  
HRC723 99 115 103 109 107 106 93 87  
X15WX522C (dvH) 113 87 92 100 97 97 88 91  
Atora 110 98 101 102 102 100 92 94  
Atora 35 pl/m2 109 95 103 96 101 103 93 90  
Atora 20 pl/m2 93 89 103 91 91 97 86 80  
INV1044 89 87 91 70 80 73 75 88  
INV1055 111 105 102 94 95 83 90 100  
Utsädesmängd - Atora (50 plantor = mätare)
50 pl/m2 100 100 100 100 100 100 100 100  
35 pl/m2 99 96 102 94 100 103 102 96  
20 pl/m2 84 90 101 89 90 97 94 95  
Svampbekämpningseffekt, rel. behandlat
Obeh=100.
Medel alla sorter
105 136 94 102 102 110 103 97  

* Sortblandning = Harnas + Avatar + DK Explicit + Mercedes

Samtliga sorter är hybrider

Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F |
Försöksserien på FFE

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson