Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

  Till startsidan

Resultat 2006
Våroljeväxter - sort

Vårraps
Vårrybs

Våroljev. odlingstekn.  

Radavstånd i vårraps
Mikronäring i vårraps

 
Höstraps - sort

OS-22 Linje & hybrid
OS-23 Linjesorter
OS-24 Hybridsorter
Sortsammanställning

Höstraps-odlingstekn

Mikronäring

Kvävegödsling

Svampbekämpning

Sortblandning

Hybridsort - såteknik
Väderstad Rapid

Alla försök
2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


Sortförsök i höstraps OS 22 - 2006: Hybrid- och linjesorter.
Även serierna L7-822 och VSO-701.
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.
Sort markerad med rött = hybridsort
  Medeltal   OS-22 VSO-701 L7-822 L7-822
  Frö
kg/ha
Olja
kg/ha
Olja
rel.
Oljehalt
%
  Agnegården
Påarp
Halmstad
Saleby
Gård
Falk.
Brunnby
Gård
Västerås
St. Hällby
Bålsta
            Resultat mätarsort:
Carousel kg/ha, 9 % v.h.
Skörd           4520 3160 2200 4600
Råfett           1926 1385 969 2067
            Relativtal råfettskörd
Carousel 3620 1587 100 48,2   100 100 100 100
Winner 3795 1649 104 47,8   101 96 134 97
Falstaff 3563 1602 101 49,5   97 99 123 96
Banjo 4013 1756 111 48,1   100 103 169 99
Calypso 3955 1727 109 48,0   97 115 155 94
Madonna 4088 1802 114 48,5   103 111 172 97
Oase 3278 1510 95 50,4   105 104 79 88
Disco 3908 1724 109 48,5   101 117 140 95
Status 3795 1675 106 48,6   106 84 154 97
Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F |

Försöksserierna på FFE:s hemsida
OS-22 | VSO-701 | L7-822

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson