Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

  Till startsidan

Resultat 2007
Oljelin
  Sortförsök  
  Vårraps  
 

Sortförsök
Svampbekämpning
Radhackning
Mikronäring

 
Höstraps odlingsteknik
  Svampbekämpning  
  N-gödsl. (rapport)  
  Mikronäring  
Höstraps sortförsök
  Hybrid- och linjesorter i Mälard. och Västra Sverige (OS-22)  
  Linjesorter (OS-23)  

Hybridsorter (OS-24)

  Sortblandning  
  Hybridsort - såteknik
Rapid
 

Alla försök
2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


Sortförsök i höstraps OS 22 - 2007, hybrid- och linjesorter.
Även serierna VSO-701 och L7-822
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.
Sort markerad med rött = hybridsort
  Medeltal (pdf)   OS-22 VSO-701 L7-822
  Frö
kg/ha
Olja
kg/ha
Olja
rel.
Oljehalt
%
  Fladje G.
Eldsberga
Visnum
Backa
Kristineh.
St. Hällby
Bålsta
Bränne-
lund
Eskilst.
            Resultat mätarsort:
Carousel kg/ha, 9 % v.h.
Skörd           3560 4020 4300 4200
Råfett           1532 1711 1902 1771
            Relativtal råfettskörd
Carousel 3910 1680 100 47,3   100 100 100 100
Winner 3670 1580 94 47,3   94 85 97 98
Falstaff 4100 1830 109 49,1   119 106 109 102
Banjo 4490 1900 113 46,5   124 103 110 115
Calypso 4470 1920 114 47,2   129 109 106 113
Madonna 4750 2080 123 48,0   148 110 116 120
PR 46 W31 4050 1720 102 46,6   97 93 111 105
Oase 3070 1330 79 47,7   59 69 102 85
Disco 4160 1820 108 48,0   114 105 104 109
Status 4420 1910 113 47,5   131 96 118 109
Mer info
*) Planttäthet/Övervintring     Ja Ja Ja

*) Försök med sortskillnader i utvintring. Klicka på "Ja" ovan för mer info i pdf-dokument

Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F |

Försöksserierna på FFE:s hemsida
OS-22 | VSO-701 (Västra Sverige) | L7-822 (Mälardalen)

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson