Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
  Översikt samtliga försök 2019 >>  
  HÖSTRAPS
sort
 
  OS 21  
  OS 22 + P07-0822  
  OS 25 (klumprot)  
  OS 27  
     
  HÖSTRAPS
Odlingsteknik
 
  Svampbekämpning  
  Blygrå rapsvivel  
  Tillväxtreglering och
mikronäring
 
  Etablering med Tempo  
  Ogräsbekämpning, plöjt  
  Ogräsbekämpning, plogfritt  
  VÅRRAPS
sortförsök
 
  OS 1  
  OS 2 (clearfield)  
  OLJELIN  
  Sortförsök  
  Ogräsbekämpning  
  VALLFRÖ  
  Ängssvingel N-gödsling  

Alla försök
2018
2017 2016 2015
2014 2013

Sammanställningar
Sök försök
SORTPORTAL
Finansiering

Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Sortförsök i höstraps OS7-22 & L7-0822, 2019

Sortförsök främst i Mellansverige

De tre bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.

Områdesindelning

9 sorter plus sortblandning som är mätare.
  OS 22 med och utan svampbehandling
L07-0822 alla led med svampbehandling.
Resultat, försöksplatser

Område

A F D D D
Försöksvärd
Stora Skee
Harplinge
Uppsala St. Lövhulta Gård
Eskilstuna
Sörby Gård
Västerås
Anders Sjölinder Odensbacken
Serie OS 22 L7-
0822
L7-0822 L7-
0822
L7-0822
Publicerat 13 aug 3 sept 20 aug 20 aug 26 sept
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 3228 3922 5674 4720 3823
Skörd olja 1490 1776 2598 2265 1656
Relativtal oljeskörd
Sortblandning* 100 100 100 100 100
PR44D06 (dvH) 97 101 82 89 102
DK Explicit 130 97 103 127 120
Mercedes 113 110 97 106 114
Atora 119 100 92 105 100
Dariot 129 85 92 111 95
SY Harnas 100 97 72 74 67
SY Annabella 107 100 93 99 90
DK Sequel (dvH) 111 87 83 109 113
Butterfly 117 102 95 99 89
 
Svampbekämpningseffekt,
obeh=100. Medel alla sorter
106 Ingen jämförelse obehandlat/behandlat
i L7-0822

* Sortblandning = Harnas + Avatar + DK Explicit + Mercedes

Linjesort = markerad i blått

Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F |
Försöksserien på FFE OS 22 & L7 0822

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson