Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

  Till startsidan

Resultat 2007
Oljelin
  Sortförsök  
  Vårraps  
 

Sortförsök
Svampbekämpning
Radhackning
Mikronäring

 
Höstraps odlingsteknik
  Svampbekämpning  
  N-gödsl. (rapport)  
  Mikronäring  
Höstraps sortförsök
  Hybrid- och linjesorter i Mälard. och Västra Sverige (OS-22)  
  Linjesorter (OS-23)  

Hybridsorter (OS-24)

  Sortblandning  
  Hybridsort - såteknik
Rapid
 

Alla försök
2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


Sortförsök i höstraps OS 23 - 2007: LINJESORTER
Samtliga försök är skördade
Resultat 9 % v.h.
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.

Områdesindelning

Försöksserien innehåller endast linjesorter förutom mätarsorten Status som är en hybrid.
  Medeltal områdesvis
Utskrift
Område A A B B D E E
Försöksvärd
Fröslövs
Boställe
Löderup
Egonsb.
Trelleb.
Larsarve
Roma
Romakl.
Helge-
gården
Kristianst.
Ranstad-
Österg.
Skänninge
Ravelsg.
St. Levene
Åker
Rackeby
Lidköp.
Resultat linjemätarsort: Carousel kg/ha
Skörd 4420 4220 3400 3550 4920 4960 4940
Råfett 1976 1911 1486 1652 2189 2127 2097
Resultat hybridmätarsort: Status kg/ha
Skörd 4490 3860 3530 4400 5210 5320 5800
Råfett 1992 1684 1559 2063 2359 2282 2448
Relativtal råfettskörd
Carousel 100 100 100 100 100 100 100
Status (hy) 101 88 105 125 108 107 117
Gospel 107 106 100 107 103 87 96
Falstaff 92 86 86 115 96 89 96
Genius 107 89 92 116 93 77 106
Verona 110 104 81 99 108 86 105
Vision 127 109 103 125 113 80 106
Lorenz 90 96 110 108 100 88 106
Castille 113 106 101 130 101 86 107
Catalina 119 120 103 131 108 117 113
Californium 89 102 115 133 101 117 111
Grizzly 106 98 92 124 101 86 87
Astrid 110 97 97 120 92 99 104
Casoar 108 105 98 119 99 95 104
MLCH 141 121 115 109 108 106 109 117
MLCH 146 120 91 89 113 100 119 109
Ramiro 101 88 105 108 92 90 104
Insider 117 110 99 123 98 84 108
Winner 93 84 88 119 84 97 102
Beluga 125 107 113 132 96 82 89
Olivert 119 98 74 105 96 88 101
HSK 784 101 93 94 117 104 108 105
Lioness 113 97 82 107 107 66 97
Oase 113 94 75 83 109 69 97
Bravour 107 93 113 116 113 73 96
Beamer 120 111 81 85 95 91 105
Nemax 107 103 94 124 93 110 106
Fair 116 114 88 117 100 106 113
Mer info
*)Planttäthet/
  Övervintring
- - Ja Ja Ja Ja Ja
*) Försök med sortskillnader i utvintring. Klicka på "Ja" ovan för mer info i pdf-dokument
Kasserat försök: Gamlegård, Vallåkra
 
Medeltal för respektive område. Medeltal (pdf)
Område A (2 försök)   B (2 försök)   C-F (3 försök)

Frö-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
rel.
Olje-
halt
%
  Frö-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
rel.
Olje-
halt
%
  Frö-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
rel.
Olje-
halt
%
Carousel 4320 1934 100 49,4   3470 1570 100 49,8   4940 2160 100 48,0
Winner 3920 1730 89 48,4   3670 1640 105 48,9   4710 2030 94 47,5
Castille 4900 2140 110 47,8   4100 1820 116 48,6   4980 2110 98 46,6
Gospel 4710 2070 106 48,3   3510 1630 104 50,8   4850 2060 96 46,6
Verona 4520 2080 107 50,4   3150 1420 91 49,4   4870 2160 100 48,6
Ramiro 4060 1830 94 49,6   3590 1670 107 50,9   4650 2060 95 48,6
Oase 4250 2010 103 51,9   2680 1250 80 50,7   4390 1980 92 49,3
Genius 4180 1900 98 50,1   3560 1640 105 50,5   4460 1990 92 48,9
Californium 4350 1860 95 46,9   4370 1950 124 48,8   5620 2360 109 46,3
Insider 4780 2210 114 50,7   3790 1750 112 50,5   4770 2090 97 48,1
Beluga 4950 2260 116 50,0   4160 1930 123 51,0   4420 1930 89 47,9
Olivert 4410 2120 109 52,5   2980 1410 90 51,8   4480 2050 95 50,3
Lioness 4380 2050 105 51,6   3140 1490 95 51,8   4330 1950 90 49,1
Astrid 4620 2020 104 48,0   3810 1710 109 49,2   5070 2120 98 46,1
Vision 5000 2290 118 50,4   3870 1800 114 51,1   4970 2160 100 47,6
Lorenz 3910 1800 93 50,6   3660 1710 109 51,2   4710 2120 98 49,5
Catalina 5080 2320 119 50,3   4090 1850 118 49,3   5490 2430 112 48,6
Grizzly 4370 1980 102 49,8   3770 1710 109 49,3   4570 1970 91 47,3
Casoar 4690 2080 107 48,6   3910 1710 109 48,1   5050 2150 100 46,8
MLCH 141 4920 2290 118 51,2   3680 1710 109 50,9   5200 2380 110 50,3
MLCH 146 4700 2060 106 48,1   3490 1600 102 50,2   5450 2360 109 47,6
HSK 784 4260 1890 97 48,6   3630 1660 106 50,1   5210 2270 105 48,0
Bravour 4230 1950 100 50,7   3850 1800 115 51,3   4520 2030 94 49,2
Beamer 4790 2250 116 51,7   2800 1310 83 51,4   4620 2090 97 49,7
Nemax 4480 2040 105 50,1   3760 1720 110 50,2   5010 2220 103 48,7
Fair 4750 2230 115 51,6   3500 1620 104 50,6   5080 2300 106 49,7
Status 4170 1840 95 48,3   3970 1810 115 49,9   5450 2380 110 48,2
Falstaff 3760 1730 89 50,3   3430 1590 101 50,7   4560 2030 94 48,7
Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F
Försöksserien på andra hemsidor: FFE | Skåneförsöken

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson