Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

  Till startsidan

Resultat 2007
Oljelin
  Sortförsök  
  Vårraps  
 

Sortförsök
Svampbekämpning
Radhackning
Mikronäring

 
Höstraps odlingsteknik
  Svampbekämpning  
  N-gödsl. (rapport)  
  Mikronäring  
Höstraps sortförsök
  Hybrid- och linjesorter i Mälard. och Västra Sverige (OS-22)  
  Linjesorter (OS-23)  

Hybridsorter (OS-24)

  Sortblandning  
  Hybridsort - såteknik
Rapid
 

Alla försök
2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


Sortförsök i höstraps OS 24 - 2007: HYBRIDSORTER
Resultat 9 % v.h.
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.

Områdesindelning

Försöksserien innehåller endast hybridsorter förutom mätarsorten Carousel som är en linjesort.
  Medeltal för område A, B, C-F >>
Utskrift denna sida
Område A A A B B D E E E
Försöks-
värd
Br. Lundgren
Ängelh.
Sandby G.
Borrby
Stävie
Nyboväg
Furulund
Karlsborg
Ljungby-
holm

Östryftes Fole
Visby

Klosterg.
Vreta Kloster
Ravelsg.
St. Levene
Hjärtungens Lantbr. AB
Mellerud
Björk-
högen
Falköp.
Resultat linjemätarsort: Carousel kg/ha
Skörd 4300 5270 4830 5260 3390 3930 4880 3610 3180
Råfett 1970 2451 2100 2288 1387 1587 2038 1553 1255
Resultat hybridmätarsort: Status kg/ha
Skörd 3130 5370 4930 5140 4060 4830 5640 3610 3620
Råfett 1378 2469 2201 2122 1737 1973 2376 1565 1499
Relativtal råfettskörd
Carousel 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Status 70 101 105 93 125 124 117 101 119
Calypso 74 96 104 85 131 126 97 98 131
Banjo 78 99 105 94 127 120 99 92 123
Madonna 84 98 106 82 113 137 115 102 136
Amigo 85 94 112 93 126 116 80 92 119
Taurus 76 104 113 82 130 130 113 97 111
Trabant 85 103 101 74 117 127 108 86 125
PR 45 D 01 98 92 109 94 122 118 106 94 125
PR 46 W 31 104 105 116 97 132 84 105 93 119
PR 46 W09 100 102 120 95 134 77 75 111 112
Exgold 84 99 94 100 120 122 104 75 129
Excalibur 96 102 99 96 118 133 114 101 141
CWH 084 98 107 115 102 122 121 119 87 101
CWH 086D 86 96 99 75 132 124 95 88 134
CWH 090 102 99 116 101 128 122 115 102 137
Disco 95 93 102 95 130 109 106 91 123
Finesse 96 102 102 100 129 93 116 83 96
Hornet 109 104 106 99 118 136 124 85 130
Nelson 87 93 95 100 128 80 95 87 94
SW 05003C 77 98 109 87 120 137 118 104 135
Mer info
*)Planttäthet/
  Övervintring
- - Ja Ja Ja Ja Ja - Ja
*) Försök med sortskillnader i utvintring. Klicka på "Ja" ovan för mer info i pdf-dokument
Kasserade försök: Ö. Helleberga, Borensberg
Medeltal för respektive område Utskrift medeltal (pdf)
Område A (3 försök)   B (2 försök)   C-F (4 försök)

Frö-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
rel.
Olje-
halt
%
  Frö-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
rel.
Olje-
halt
%
  Frö-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
kg/ha
Olje-
skörd
rel.
Olje-
halt
%
Disco 4590 2100 97 50,4   4570 1990 108 47,9   3970 1690 106 46,8
Carousel 4800 2170 100 49,7   4320 1840 100 46,2   3870 1590 100 45,1
Nelson 4560 2000 92 48,2   4860 2030 110 45,8   3520 1410 89 44,1
Madonna 4670 2100 97 49,3   4100 1720 94 46,1   4590 1930 121 46,2
Calypso 4400 2000 92 49,8   4390 1880 102 47,2   4220 1770 111 45,9
Amigo 4640 2120 97 50,0   4510 1950 106 47,4   3790 1580 99 45,8
PR 46 W 31 5250 2350 108 49,0   4770 2020 110 46,5   3940 1580 100 43,9
Finesse 4780 2180 100 50,0   4660 2030 111 48,1   3770 1560 99 45,5
SW 05003C 4520 2060 95 50,1   4230 1830 100 47,5   4580 1950 123 46,7
Excalibur 4770 2160 99 49,6   4520 1920 104 46,5   4560 1920 121 46,2
PR 45 D 01 4870 2160 99 48,7   4580 1920 105 46,2   4340 1750 110 44,3
Taurus 4640 2140 98 50,5   4240 1840 100 47,6   4240 1790 113 46,5
Trabant 4590 2110 97 50,4   3830 1660 91 47,7   4170 1760 111 46,2
PR 46 W09 5120 2340 107 50,0   4690 2010 109 47,1   3550 1450 91 44,8
Exgold 4550 2020 93 48,7   4630 1980 108 46,9   4160 1690 106 44,8
CWH 084 5140 2330 107 49,7   4670 2020 110 47,5   4200 1720 108 45,1
CWH 086D 4720 2040 94 47,5   4230 1780 97 46,1   4260 1720 108 44,5
CWH 090 5070 2290 105 49,5   4810 2040 111 46,5   4470 1870 118 45,9
Hornet 5100 2310 106 49,7   4620 1940 106 46,5   4650 1920 121 45,4
Status 4480 2020 93 49,3   4600 1930 105 46,2   4390 1830 115 45,9
Banjo 4610 2050 95 48,9   4790 1960 107 45,0   4220 1700 107 44,5
Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F |
Försöksserien på andra hemsidor: FFE | Skåneförsöken

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson