Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
  Översikt samtliga försök 2019 >>  
  HÖSTRAPS
sort
 
  OS 21  
  OS 22 + P07-0822  
  OS 25 (klumprot)  
  OS 27  
     
  HÖSTRAPS
Odlingsteknik
 
  Svampbekämpning  
  Blygrå rapsvivel  
  Tillväxtreglering och
mikronäring
 
  Etablering med Tempo  
  Ogräsbekämpning, plöjt  
  Ogräsbekämpning, plogfritt  
  VÅRRAPS
sortförsök
 
  OS 1  
  OS 2 (clearfield)  
  OLJELIN  
  Sortförsök  
  Ogräsbekämpning  
  VALLFRÖ  
  Ängssvingel N-gödsling  

Alla försök
2018
2017 2016 2015
2014 2013

Sammanställningar
Sök försök
SORTPORTAL
Finansiering

Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Sortförsök i höstraps OS7-25-2019
KLUMPROTRESISTENTA SORTER

De tre bästa resultaten på respektive försöksplats är fetmarkerade
Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.

Områdesindelning

Test av sorter med motståndskraft mot klumprotsjuka
  Resultat med reservation för ev. justeringar

Område

B B A E
Försöksvärd
Nöbbelöv
Simrishamn
Bollerup
Tomelilla
Reslöv
Marieholm
Skofteby
Lidköping
Analysresultat klumprotsjukesmitta i jordprov. Enhet c.f.u (Coliforming units)
(Vid värde över över
50 000 avrådes från odling med mottagliga sorter)
       
Publicerat 20 aug 20 aug 14 okt 14 okt
Resultat mätare: Sortblandning kg/ha
Fröskörd 4943 5324 4943 5427
Skörd olja 2181 2290 2181 2385
Relativtal oljeskörd
Sortblandning* 100 100 100 100
DK Explicit 101 97 108 113
Mentor (R) 88 95 91 100
SY Alibaba (R) 97 94 99 99
SY Alix (R) 82 96 82 98
Croquet (R) 89 96 104 92
Crome (R) 103 106 109 101
Alasco (R) 108 86 97 106
DK Platinium (R) 94 81 82 99
DK Pliny (R) 90 84 87 99

* Sortblandning = Mätare = Harnas + Avatar + DK Explicit + Mercedes.
Samtliga mottagliga för klumprotsjuka

(R) = Sort med motståndskraft mot klumprotsjuka

Mer information

Flerårsresultat sortförsök i höstraps område A | B | C-F |
Försöksserien på FFE

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson