Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2018

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Mikronäring
Red. jordbearb.
Etablering
Phoma
Kvävegödsling
Svampbekämpning
Blygrå rapsvivel

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
 

 

N.Götaland,Svealand
2013-2017

15 16 17

 

 

S.V. Götaland
2013-2017
15 16 17

 

 

S.Ö. Götaland
2013-2017
15 16 17

       

SKÅNE
2013-2017
14 15 16

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)

      Sortråd (Svensk Frötidning)  
 

Avkastning
2013-2017

15 16 17

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2013-2017

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2013-2017, Skåne

Linjesort (övriga sorter = hybrider)
Mätare: Sortblandning

  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Dariot 2690 120 5
DK Exception 2620 117 5
DK Exalte 2550 114 5
DK Explicit 2510 112 13
Einstein 2490 112 5
SY Harnas 2480 111 5
Atora 2460 110 5
V3160L 2450 110 8
DK Exentiel 2440 109 8
Kuga 2440 109 5
INV1030 2420 108 5
SY Medel 2420 108 5
DK Extrovert 2410 108 13
SY Carlo 2410 108 13
Bender 2390 107 6
Trezzor 2370 106 5
DK Exstorm 2360 106 13
Horcal 2350 105 11
PT211 2340 105 13
Imperio 2340 105 5
Alegri 2330 104 17
Mascara 2330 104 13
SY Annabella 2330 104 5
Eldorado 2330 104 5
Fencer 2320 104 8
Compass 2310 103 13
Popular 2300 103 8
Safer 2290 103 11
Dozzen 2290 103 5
Archimedes 2280 102 5
Incentive 2280 102 8
Hertz 2280 102 13
Avatar 2260 101 16
Mantara 2260 101 8
Sortblandning 2240 100 38
Mercedes 2210 99 11
Fonzzi 2210 99 8
Quartz 2120 95 13
Thure 2100 94 5
PR44D06 2030 91 13
PX113 1960 88 8

 

 

Mer info
Pdf för resultaten ovan. Här redovisas även sorternas kompletta beteckning med förädlare etc >>

  Sortportalen >>
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson