Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Insektsbekämpning
Blygrå rapsvivel
Svampbekämpning
Red. jordbearb.

Etablering & sniglar
Kvävegödsling

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
        Mellansverige
L7-0822

2014-2018
 
 

 

N.Götaland,Svealand
2014-2018

16 17 18

 

 

S.V. Götaland
2014-2018
16 17 18

 

 

S.Ö. Götaland
2014-2018
16 17 18

       

SKÅNE
2014-2018

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)
Sortråd (Frötidn.)
Clearfield

 

Avkastning
2014-2018

18 (även Clearfield)

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2014-2018

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2014-2018
Sydöstra Götaland (Område B >>)

Linjesort (övriga sorter = hybrider)
Mätare: Sortblandning

  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Dariot 4910 2230 116 49.7 6
DK Expansion 4850 2180 113 49.2 4
DK Exception 4820 2150 112 48.9 6
DK Explicit 4730 2140 111 49.8 11
Tigris 4770 2130 111 49.0 4
DK Exalte 4710 2120 110 49.3 6
V3160L 4580 2110 110 50.5 10
SY Harnas 4700 2100 109 49.0 6
Bender 4490 2090 109 51.2 6
ES Momento 4710 2070 108 48.0 4
Atora 4540 2060 107 49.9 8
ES Imperio 4690 2050 107 48.0 6
DK Exstorm 4540 2040 106 49.3 9
DK Exclaim 4530 2040 106 49.6 4
SY Annabella 4580 2030 106 48.6 6
Alezzan 4500 2030 106 49.7 4
SY Florian 4520 2030 106 49.2 4
SY Carlo 4550 2030 105 48.8 11
Mercedes 4420 2030 105 50.2 11
Cristal 4510 2020 105 49.2 4
Hitaly 4560 2010 105 48.1 4
Mascara 4480 1990 104 48.7 11
INV1030 4300 1990 103 51.0 6
DK Exentiel 4470 1980 103 48.5 10
SY Charlie 4350 1980 103 50.1 4
Trezzor 4350 1970 103 49.7 6
Kuga 4390 1970 102 49.1 6
SY Florida 4480 1970 102 48.0 4
Avatar 4320 1960 102 50.0 13
Archimedes 4510 1960 102 47.4 6
Fencer 4280 1960 102 50.3 10
Hastings 4370 1960 102 49.4 4
Compass 4250 1950 102 50.5 11
Dualis 4340 1940 101 49.0 4
RNX3428 4250 1930 101 50.0 4
Sortblandning 4300 1920 100 49.2 29
PT256 4200 1910 99 49.9 4
Alibaba 4260 1900 99 48.8 4
Django 4150 1870 97 49.2 4
Alegria 4130 1860 97 49.4 12
Thure 4180 1800 94 46.9 6
PR44D06 4040 1790 93 48.8 11
 

Mer info
Pdf för resultaten ovan. Här redovisas även sorternas kompletta beteckning med förädlare etc >>

  Sortportalen >>
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson