Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2018

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Mikronäring
Red. jordbearb.
Etablering
Phoma
Kvävegödsling
Svampbekämpning
Blygrå rapsvivel

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
 

 

N.Götaland,Svealand
2013-2017

15 16 17

 

 

S.V. Götaland
2013-2017
15 16 17

 

 

S.Ö. Götaland
2013-2017
15 16 17

       

SKÅNE
2013-2017
14 15 16

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)

      Sortråd (Svensk Frötidning)  
 

Avkastning
2013-2017

15 16 17

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2013-2017

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Sortförsök i Höstraps. Flerårsmedeltal 2013-2017
Norra Götaland och Svealand (Område D-F >>)

Linjesort (övriga sorter = hybrider)
Mätare: Sortblandning = 100

  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
% (DE)
Antal
förs.
Atora 5290 2440 114 50,4 7
DK Explicit 5190 2420 114 51,1 25
SY Harnas 5230 2360 111 49,5 7
Dariot 5070 2320 109 50,1 7
DK Exception 5110 2310 108 49,4 7
DK Exstorm 5000 2300 108 50,4 34
Mercedes 4940 2290 108 50,7 18
Trezzor 5010 2290 107 49,9 7
Einstein 4960 2280 107 50,3 7
V3160L 4840 2270 107 51,1 9
SY Annabella 5050 2270 107 49,2 7
Popular 4840 2250 106 50,7 9
Kuga 4970 2250 106 49,6 7
Horcal 4810 2220 104 50,4 14
SY Medel 4900 2220 104 49,6 7
DK Extrovert 4790 2210 104 50,6 15
DK Severnyi 4890 2210 104 10
Bender 4660 2190 103 51,1 7
INV1030 4610 2190 103 52,1 7
Incentive 4760 2180 102 50,1 9
Safer 4770 2180 103 50,2 14
PT211 4670 2160 101 50,5 25
Mascara 4800 2160 101 49,3 34
Fonzzi 4770 2160 102 49,7 9
DK Exalte 4750 2150 101 49,6 7
Dozzen 4710 2140 101 49,7 7
Avatar 4600 2130 100 50,7 32
Sortblandning 4670 2130 100 49,9 58
DK Exentiel 4690 2130 100 49,7 9
Eldorado 4840 2130 100 48,2 7
Compass 4530 2120 100 51,2 30
SY Carlo 4690 2120 99 49,5 33
Mantara 4750 2120 100 49,1 9
Fencer 4570 2110 99 50,5 9
Imperio 4730 2100 99 48,6 7
Thure 4730 2080 98 48,0 11
Hertz 4580 2070 97 49,5 15
PR44D06 4530 2050 96 49,8 34
Alegri 4370 2030 95 50,7 17
Quartz 4420 2000 94 49,6 14
PX113 4310 1950 92 49,5 9
Archimedes 4430 1940 91 48,1 7
 

Mer info
Pdf för resultaten ovan. Här redovisas även sorternas kompletta beteckning med förädlare etc >>

  Sortportalen >>
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson