Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2018

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Mikronäring
Red. jordbearb.
Etablering
Phoma
Kvävegödsling
Svampbekämpning
Blygrå rapsvivel

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
        MELLANSVERIGE,
L7-0822

2014-2018
 
 

 

N.Götaland,Svealand
2014-2018

16 17 18

 

 

S.V. Götaland
2014-2018
16 17 18

 

 

S.Ö. Götaland
2014-2018
16 17 18

       

SKÅNE
2014-2018
14 15 16

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)

      Sortråd (Svensk Frötidning)  
 

Avkastning
2013-2017

15 16 17

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2013-2017

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Sortförsök i höstraps. Sydöstra Götaland 2015 (Område B >>).

Linjesort (övriga sorter = hybrider)
Mätare: Sortblandning = 100

  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Carlo   2770 110   3
Garou   2770 110   3
Fonzzi   2770 110   4
Popular   2740 109   4
Explicit   2730 109   3
Mercedes   2720 108   3
Mascara   2700 107   3
Armstrong   2690 107   4
Extrovert   2670 107   3
Mantara   2670 106   4
Saveo   2660 106   3
Horcal   2650 106   3
V316OL   2650 105   4
Anisse   2650 106   4
Hertz   2640 105   3
Exsala   2640 105   3
Exentiel   2620 104   4
Navigator   2610 104   3
Fencer   2610 104   4
Exstorm   2600 104   3
Avatar   2600 104   3
Exprit   2600 104   4
Inuit   2590 103   3
PT234   2590 103   4
Raffiness   2590 103   4
PT 211   2580 103   3
Shrek   2580 103   4
PR46W20   2570 102   3
Incentive   2570 102   4
Arazzo   2560 102   3
Minerva   2560 102   3
Vario   2560 102   4
Compass   2550 102   3
Inspiration   2550 102   3
Safer   2550 101   3
Natalie   2540 101   3
Fighter   2530 101   3
Marten   2520 100   3
Sortblandning   2510 100   11
Alegria   2490 99   4
Sherpa   2490 99   3
Balance   2490 99   4
PX113   2490 99   4
V295OL   2460 98   3
Marathon   2460 98   3
Lexer   2430 97   3
Festivo   2420 96   4
SWO R 949   2400 96   3
CWH 298   2400 96   4
Valegro   2400 95   4
Troy   2390 95   3
Epure   2380 95   4
PR44D06   2380 95   3
Trinity   2340 93   4
Alister   2320 92   3
Quartz   2280 91   4
Apanaci   2250 90   4
Danube   2230 89   3
Galileo   2180 87   4
 

Mer info
Pdf av ovanstående >>
Flerårsresultat >>

  Sortportal
 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson