Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Insektsbekämpning
Blygrå rapsvivel
Svampbekämpning
Red. jordbearb.

Etablering & sniglar
Kvävegödsling

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
        Mellansverige
L7-0822

2014-2018
 
 

 

N.Götaland,Svealand
2014-2018

16 17 18

 

 

S.V. Götaland
2014-2018
16 17 18

 

 

S.Ö. Götaland
2014-2018
16 17 18

       

SKÅNE
2014-2018

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)
Sortråd (Frötidn.)
Clearfield

 

Avkastning
2014-2018

18 (även Clearfield)

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2014-2018

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Sortförsök i höstraps. Norra Götaland och Svealand 2001 (Område C-F>>).

Sort Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Toucan (Pl) 1547 673 64 47,3 2
Commedore (Pl) 2583 1169 112 49,3 2
Da Ryder (Pl) H 3327 1433 137 47,6 2
Gbr Disco, RG 8004 (SSd) H 3067 1377 132 49,1 4
Ni Shannon (SSd) 2481 1120 107 49,2 2
Fakir (SSd) 2136 940 90 48,3 2
SW 043 2911 1325 127 49,8 1
SW 044 3008 1319 126 48,1 1
SW 045 2729 1197 115 48,3 1
SW 101 H 2880 1255 120 47,9 1
Mon Carosell, MLCH 086 (Pl) 3409 1459 140 46,9 1
CWH 034 (Pl) 3074 1260 121 45,3 1
RNX 3902 (Syn) 3547 1535 147 47,3 1
Mon Cohort (Pl) 2854 1270 122 48,9 2
SE Silvia (SW) 2736 1255 120 50,4 5
Gbr Oxident (SSd) 2662 1186 114 48,7 5
NPZ Express (SW) 2278 1045 100 49,8 6
Nov Nepal 2202 988 95 49,1 4
Mon Capitol (Pl) 2233 978 94 47,8 6
SW Pastell (022) 2874 1265 121 48,4 5
NPZ Artus (SW) H 3236 1445 138 49,0 6
Gbr Status, 96 005 (SSd) H 3171 1441 138 49,9 5
SW Tosca, 0126 1858 820 78 48,5 2
SW Kvintett, 0128 2578 1082 104 46,6 2
NPZ Kronos, 9600 (SW) H 3307 1486 142 49,2 4
SW Celsius, 033 3209 1476 141 50,2 2
Boris, DP 96-H2 (DLF) 2816 1257 120 49,0 2
Gbr Louise, 97/502 (SSd) 2546 1131 108 48,8 4
Mon Carolus, M 54 (Pl) 2366 1066 102 49,2 2
SW 039 2494 1111 106 48,8 2
SW Banjo, 0761 H 3360 1509 144 49,5 5
SW 040 2912 1314 126 49,4 1
SW Falstaff, 041 3045 1398 134 50,1 1
SW Tiara, 042 3027 1374 131 49,6 1
RNX 1702 (Fortress) (No) 3148 1417 136 49,2 1
RNX 3802 (Nov) 3334 1449 139 47,9 3
Mon Cadillac, M 70 (Pl) 2293 900 86 44,3 1
Mon Externo, C 018 (Pl) H 3023 1335 128 48,4 1
 

Mer info
>> Sammanställning 2001 för N. götaland och Svealand samt hela Sverige (pdf)
>> Flerårsresultat

 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson