Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Insektsbekämpning
Blygrå rapsvivel
Svampbekämpning
Red. jordbearb.

Etablering & sniglar
Kvävegödsling

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
        Mellansverige
L7-0822

2014-2018
 
 

 

N.Götaland,Svealand
2014-2018

16 17 18

 

 

S.V. Götaland
2014-2018
16 17 18

 

 

S.Ö. Götaland
2014-2018
16 17 18

       

SKÅNE
2014-2018

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)
Sortråd (Frötidn.)
Clearfield

 

Avkastning
2014-2018

18 (även Clearfield)

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2014-2018

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Sortförsök i höstraps. Norra Götaland och Svealand 2017 (Område D-F>>).

Mätare: Sortblandning = 100 (DK Exstorm, Avatar, DK Explicit, Apanaci)
Llinjesort = blå

  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Atora 5290 2420 106 49,8 4
RNX3434 5210 2390 105 49,5 4
Bender 5050 2370 104 51,0 4
Mercedes 5110 2360 104 50,2 8
SY Harnas 5260 2350 103 49,0 4
DK Explicit 5060 2340 103 50,2 8
Hastings 5070 2340 103 49,8 4
Einstein 5050 2330 102 50,0 4
DK Exception 5150 2320 102 49,0 4
RNX3433 4980 2320 102 50,5 4
DK Severnyi 5070 2310 101 49,5 4
RNX3428 4970 2310 102 50,2 4
Trezzor 5070 2300 101 49,6 4
INV1030 4810 2300 101 51,5 4
Event 5040 2300 101 49,6 4
Kuga 5060 2290 101 49,4 4
DK Exstorm 4950 2270 100 49,7 8
Sortblandning 4930 2270 100 50,0 12
Dualis 4960 2270 100 49,9 4
DK Expansion 4990 2270 100 49,3 4
Avatar 4910 2250 99 50,0 12
Popular 4870 2250 99 50,2 4
Dariot 4970 2250 99 49,5 4
PT256 4870 2240 99 50,5 4
Napoli 5010 2240 98 48,8 4
Phoenix 4910 2220 98 49,5 4
Compass 4770 2220 97 50,6 4
V3160L 4760 2220 98 50,8 4
Horcal 4810 2210 97 50,1 4
Incentive 4850 2200 97 49,8 4
SY Annabella 4990 2200 97 48,4 4
SY Medel 4890 2200 97 49,1 4
MH 13CD076 4970 2200 97 47,9 4
Tigris 4860 2190 96 48,8 4
Momento 4860 2190 96 48,5 4
Cristal 4900 2180 96 48,7 4
Alibaba 4860 2170 95 48,6 4
DK Exclaim 4690 2160 95 49,4 4
DK Exentiel 4720 2150 94 49,1 4
Django 4720 2150 95 49,5 4
PR44D06 4700 2130 94 49,4 8
Fencer 4640 2130 94 50,1 4
Fonzzi 4750 2130 94 49,2 4
SY Florida 4720 2120 93 48,5 4
Mascara 4700 2110 93 48,8 8
Mantara 4760 2110 93 48,4 4
Hertz 4730 2110 93 48,7 4
Alzzan 4730 2110 93 49,3 4
DK Extrovert 4560 2100 92 49,9 4
Thure 4750 2090 92 47,7 8
DK Exalte 4630 2090 92 49,3 4
SY Carlo 4650 2080 91 48,8 8
Safer 4520 2080 91 49,7 4
Dozzen 4590 2080 92 49,7 4
Imperio 4670 2060 91 48,0 4
PT211 4480 2050 90 49,7 8
Eldorado 4630 2020 89 48,0 4
Quartz 4430 2010 88 49,0 4
PX113 4320 1940 86 48,9 4
Archimedes 4370 1920 84 47,7 4
Alegri 4100 1890 83 49,9 4

Utsädesmängdsförsök

Avatar
35 pl/m2 
5030 2310 102 50,0 4
Avatar
20 pl/m2 
4620 2140 94 50,4 4
DK Explicit
35 pl/m2 
4940 2310 101 50,3 4
DK Explicit
20 pl/m2 
4620 2130 94 49,9 4
 

Mer info
Pdf av ovanstående info >>
Flerårsresultat >>

  Sortportalen >>
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson