Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Insektsbekämpning
Blygrå rapsvivel
Svampbekämpning
Red. jordbearb.

Etablering & sniglar
Kvävegödsling

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
        Mellansverige
L7-0822

2014-2018
 
 

 

N.Götaland,Svealand
2014-2018

16 17 18

 

 

S.V. Götaland
2014-2018
16 17 18

 

 

S.Ö. Götaland
2014-2018
16 17 18

       

SKÅNE
2014-2018

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)
Sortråd (Frötidn.)
Clearfield

 

Avkastning
2014-2018

18 (även Clearfield)

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2014-2018

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Sortförsök i höstraps. Sydvästra Götaland 2001 (Område A >>).

Sort Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Toucan (Pl) 4223 1778 92 45,6 6
Commedore (Pl) 4867 2080 107 46,8 6
Da Ryder (Pl) H 4967 2083 107 46,0 6
Gbr Disco, RG 8004 (SSd) H 5269 2295 118 47,9 6
Ni Shannon (SSd) 4014 1687 87 46,0 6
Fakir (SSd) 4180 1746 90 46,0 5
SW 043 4190 1868 96 48,9 4
SW 044 4556 1999 103 48,1 4
SW 045 4119 1752 90 46,7 4
SW 101 H 5292 2291 118 47,4 4
Mon Carosell, MLCH 086 (Pl) 4569 2004 103 48,1 4
CWH 034 (Pl) 5169 2159 111 45,8 4
RNX 3902 (Syn) 5680 2434 126 46,9 4
Mon Cohort (Pl) 5101 2187 113 47,1 6
SE Silvia (SW) 4265 1827 94 47,0 6
Gbr Oxident (SSd) 4299 1809 93 46,2 6
NPZ Express (SW) 4406 1940 100 48,2 10
Nov Nepal 4109 1711 88 45,5 6
Mon Capitol (Pl) 4763 1984 102 45,7 10
SW Pastell (022) 4716 1965 101 45,7 6
NPZ Artus (SW) H 5287 2229 115 46,3 10
Gbr Status, 96 005 (SSd) H 5355 2341 121 48,0 6
SW Tosca, 0126 4109 1722 89 46,0 6
SW Kvintett, 0128 4536 1888 97 45,6 6
NPZ Kronos, 9600 (SW) H 5392 2305 119 46,9 6
SW Celsius, 033 4661 2015 104 47,0 5
Boris, DP 96-H2 (DLF) 4851 2041 105 46,2 5
Gbr Louise, 97/502 (SSd) 4911 2085 107 46,5 6
Mon Carolus, M 54 (Pl) 4609 2002 103 47,6 6
SW 039 4617 1982 102 47,2 6
SW Banjo, 0761 H 5485 2362 122 47,3 6
SW 040 4606 2012 104 47,9 4
SW Falstaff, 041 4452 1990 103 49,0 4
SW Tiara, 042 4782 2100 108 48,2 4
RNX 1702 (Fortress) (No) 4508 1889 97 46,0 4
RNX 3802 (Nov) 5033 2075 107 45,2 10
Mon Cadillac, M 70 (Pl) 4372 1842 95 46,3 4
Mon Externo, C 018 (Pl) H 5153 2166 112 46,1 4
 

Mer info
>> Sammanställning 2001 för S.V. Götaland samt hela Sverige (pdf)
>> Flerårsresultat

 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson