Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
  Översikt samtliga försök 2019 >>  
  HÖSTRAPS
sort
 
  OS 21  
  OS 22 + P07-0822  
  OS 25 (klumprot)  
  OS 27  
     
  HÖSTRAPS
Odlingsteknik
 
  Svampbekämpning  
  Blygrå rapsvivel  
  Tillväxtreglering och
mikronäring
 
  Etablering med Tempo  
  Ogräsbekämpning, plöjt  
  Ogräsbekämpning, plogfritt  
  VÅRRAPS
sortförsök
 
  OS 1  
  OS 2 (clearfield)  
  OLJELIN  
  Sortförsök  
  Ogräsbekämpning  
  VALLFRÖ  
  Ängssvingel N-gödsling  

Alla försök
2018
2017 2016 2015
2014 2013

Sammanställningar
Sök försök
SORTPORTAL
Finansiering

Varumärke för
svensk oljeväxtodling


Örtogräs i oljelin, L5-0830, 2019

Klicka på försöksvärden för detaljerat resultat.

Försöksvärd
Rökinge Liselund
Linköping
Skofteby
Lidköping
Resultat mätare (obehandlat), frö, 9 % v.h. 1581 2300
Oljeskörd 586 928
BEHANDLING TIDPUNKT Rel. olja  
Obehandlat   100 100
1,0 l Callisto 100 SC Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av Syngenta/SFO 123 112
1,5 l Callisto 100 SC Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av Syngenta 123 112
15 g  Gratil 75 WG Grödan 5-8 cm, Finansierat av SFO 149 110
15 g  Gratil 75 WG +
0,2 l MCPA 750
Grödan 5-8 cm, Finansierat av SFO 147 113
Mer information
Försöksserien på FFE:s hemsida
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson