Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

  Till startsidan

Försök 2008
HÖSTRAPS sort

Hybrid+Linje (OS-22)

  Linjesorter (OS-23)  

Hybridsorter (OS-24)

     
HÖSTRAPS odl tekn

Kvävegödsling

Svampbek. höst

  Svampbek-bomullsm  

Sort-Såtid

Markstruktur

  Etablering  
  Återpackning  
     
VÅRRAPS

Sortförsök

Ogräsbek, kem-mek

Kvävekomplettering

Mikronäring

     
VÅRRYBS

Sortförsök

     
LIN

Sortförsök

     
VALLFRÖ

Rödklöver - klöverspetsvivel

Alla försök
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


  Försök i oljeväxter, vallfrö och lin 2008
Höstraps - Sortprovning
Plan Resultat
inkomna/ totalt
Övrigt
OS 22 alla Hybrid och linjesorter, 10 st.
(planerna OS7-22, L7-822, VSO-701)
OS 23 alla Linjesorter, 28 st.
OS 24 alla Hybridsorter, 25 st.
 
Höstraps - Odlingsteknik
OS 190 alla Sort - Såtid
L2-4141 alla Markstruktur för optimal oljeväxtodling
R2-4143 alla Höstrapsetablering med biodrill och direktsådd    
OS 188 alla Kvävegödsling
OS 8422 alla Svampbekämpning höst
L15-8440 alla Preparatjämförelse, strategi för bek. av bomullsmögel i höstraps
R2-7222 alla Återpackning

 

Vårraps - Sort och odlingsteknik

OS 1

alla

Sortförsök

L2-910 alla Ogräsbekämpning kemisk - mekanisk
L3-2282 alla Kvävekomplettering
OS-187 alla Mikronäring
P02-5079 alla Såtid - förplogar (1 försök - länk till resultat-pdf)
OS189 alla Fosforstege (länk till samlingssida på FFE)
 
Vårybs

OS 6

alla

Sortförsök

 
Lin

OS 917

alla

Sortförsök

OS 1033 alla Fungicid- och  insekticidbetning (länk till samlingssida på FFE)
 
Vallfrö
OS1055 1 försök OK Timotej stråförkortning (till alla försök)
SFO1056 alla Rörsvingel stråförkortning
SFO1070 alla Rörsvingel skördemetod
SFO1057 alla Rajsvingel stråförkortning
SFO1071 alla Rajsvingel skördemetod
SFO0101 alla Rödklöver bek. av klöverspetsvivel
SFO0103 alla Vitklöver bek. av klöverspetsvivel
 
Höstrybs, inga försök
 
 
Höstraps - Odlingsteknik (ej resultat)
Ogräsbekämpning
Preparattestning för åkersnigelbekämpning
Höstraps i en bädd av vitklöver
Vallfrö (ej resultat)

Rödklöver ogräsbekämpning

Rödklöver putsning

 
   

Tröskning av höstrapsförsök
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson