Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering
Varumärke för
svensk oljeväxtodling
  Försök i Oljeväxter & Vallfrö 2012
Plan/
länk till FältForsk
Antal
försök
Länk till skåne-försök Mer info
HÖSTRAPS
SORT
OS-22 1   Halland
OS-23 9 Skånef

Linjesorter

OS-24 9 Skånef Hybridsorter
P07-822 4   Sortförsök Mellansverige
OGRÄS
OS-8010 4 Skånef Örtogräsbekämpning
VÄXTNÄRING
OS-188 6 Skånef N-gödsling till höstraps
OS-191 1   Organisk gödsel till höstraps
YA-1201 8   NPK-behov för höstrapsetablering
ETABLERING mm
L15-8450 2 Skånef Bekämpning av gråmögel
R1-143M 2 Skånef Strukturkalkning
L15-8422 3 Skånef

Bek. av Phoma (torröta)

L2-4008 1  

Olika bearbetningssystem, packning

VÅRRAPS
OS7-1 10 Skånef Sortförsök
OS7-15 4   Sorttyp-utsädesmängd
P02-5079 1   Såtid - sådjup för våroljeväxter
OLJELIN
OS7-917 4   Sortförsök
P03-2288 5   Kvävebehov i oljelin
P03-8036 5   NPK-behov i oljelin
VALLFRÖ
SFO-1180 1 Skånef Ängsgröe - gräsogräsbekämpning
SFO-1058 3   Ängssvingel - stråförkortning
SFO-1074 2   Ängssvingel - skördemetod
SFO-1210 2   Ängssvingel - höstbehandling
SFO-1220 1   Timotej - höstbehandling
SFO-1221 1   Timotej - höstbehandling
Höst- och vårrybs - inga försök 2012
 
 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson