Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

  Försök i Oljeväxter & Vallfrö 2012
Plan/
länk till FältForsk
Antal
försök
Länk till skåne-försök Mer info
HÖSTRAPS
SORT
OS-22 1   Halland
OS-23 9 Skånef

Linjesorter

OS-24 9 Skånef Hybridsorter
P07-822 4   Sortförsök Mellansverige
OGRÄS
OS-8010 4 Skånef Örtogräsbekämpning
VÄXTNÄRING
OS-188 6 Skånef N-gödsling till höstraps
OS-191 1   Organisk gödsel till höstraps
YA-1201 8   NPK-behov för höstrapsetablering
ETABLERING mm
L15-8450 2 Skånef Bekämpning av gråmögel
R1-143M 2 Skånef Strukturkalkning
L15-8422 3 Skånef

Bek. av Phoma (torröta)

L2-4008 1  

Olika bearbetningssystem, packning

VÅRRAPS
OS7-1 10 Skånef Sortförsök
OS7-15 4   Sorttyp-utsädesmängd
P02-5079 1   Såtid - sådjup för våroljeväxter
OLJELIN
OS7-917 4   Sortförsök
P03-2288 5   Kvävebehov i oljelin
P03-8036 5   NPK-behov i oljelin
VALLFRÖ
SFO-1180 1 Skånef Ängsgröe - gräsogräsbekämpning
SFO-1058 3   Ängssvingel - stråförkortning
SFO-1074 2   Ängssvingel - skördemetod
SFO-1210 2   Ängssvingel - höstbehandling
SFO-1220 1   Timotej - höstbehandling
SFO-1221 1   Timotej - höstbehandling
Höst- och vårrybs - inga försök 2012
 
 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson