Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2018
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

Försök i Oljeväxter & Vallfrö 2018

OBS! Listan uppdateras efter hand. Följande försök är redovisade..
Plan/
länk till FältForsk
Antal
försök
Mer info  
HÖSTRAPS
SORTFÖRSÖK
Mätare = sortblandning = DK Exstorm, Avatar, DK Explicit, Dariot
Resultat
eller
länk till FältForsk
Antal
skördade/
totalt
försök
Mer info.
Om antal skördade = 0, då leder länken i plannumret till planen på FältForsk hemsida, annars till resultatet här på hemsidan.
Senast
uppdat.
OS 21 9/9
ALLA

32 sorter med och utan svampbehandling, plus sortblandning samt Atora med 2 utsädesmängder.

4 sept.

OS 22
+
P07-0822

1/3
+
3/5
9 sorter plus sortblandning, med och utan svampbehandling i OS 22.
P07-0822 endast svampbehandlade led.
19 aug
OS 25 4/4
ALLA
8 sorter plus sortblandning med och utan klumprotresistens 13 aug
OS 27 9/9
ALLA
40 sorter med och utan svampbehandling plus sortblandning samt DK Explicit med 2 utsädesmängder 19 aug
 
ODLINGSTEKNIK
OS 29 2/2
ALLA

Höstraps radavstånd - planttäthet.
Radavstånd: 6 led: 12, 24, 36 cm radavstånd samt dubbelrader: 12-24 cm, 12-36 cm, 24-36 cm.
Planttäthet: 20 och 40 pl/m2.

13 aug
L2-8080

0/

2(Skåne)

Etablering av höstraps och snigelbekämpning. (Finns även försök i Västergötland, webblänk saknas)  
 
OGRÄS
P05-8010 0/3 Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling  
P05-8011 0/3 Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling  
 
VÄXTSKYDD
L3-810 0/4 Bekämpning av blygrå rapsvivel.
Kristianstad | Kristianstad | Borghamn | Öland
 
L3-2313 0/6 Kvävestrategi och tidpunkt
Vara | Trelleborg | Bjärred | Gärsnäs | Gotland | Linköping
 
 
VÄXTNÄRING
L3-2313 0/5 Linköping | Visby | Gärsnäs | Trelleborg | Bjärred  
VÅRRAPS
OS 1 7/7
ALLA
Sortförsök 10 okt
OS 2 4/5 Sortförsök, Clearfieldsorter 10 okt
OLJELIN
OS-917 3/4 Sortförsök 16 sept
P05-0830 0/2 Örtogräsbekämpning  
 
VALLFRÖ
SFO 925 0/3 Ängssvingel, kvävegödsling och tillväxtreglering  
 
 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson