Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2019
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

Din bästa källa till försöken i oljeväxter & vallfrö 2019

OBS! Listan uppdateras efter hand. Försöken nedan finns utlagda på FältForsk hemsida.
Plan/ länk till FältForsk Antal
försök
Mer info
HÖSTRAPS
SORTFÖRSÖK
Mätare i sortförsöken = sortblandning = Harnas + Avatar + DK Explicit + Mercedes. Utsädesmängd i försöken (om inget annat anges) = 50 frön/m².
  redovisade/
totalt
 
OS 21 8/8

25 sorter med och utan svampbehandling + sortblandning +
Atora med ytterligare 2 st. utsädesmängder (20 och 35 frön/m²).

OS 22 +
P07-0822

1/1+4/4

9 sorter + Sortblandning.
OS 22 med och utan svampbehandling
P07-0822 alla led med svampbehandling.
OS 25 4/4

9 sorter med och utan klumprotresistens + sortblandning
Svampbehandling i alla led.

OS 27 9/9 42 sorter med och utan svampbehandling plus sortblandning +
DK Explicit med 2 utsädesmängder (20 och 35 frön/m²).
ODLINGSTEKNIK
L9-8450 5/5 Svampbekämpning i höstrapsens blomning
OS 810 4/4 Bekämpning av blygrå rapsvivel
P05-8150 3/3

Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps.
4 led + obehandlat

OS-183 4/4 Såteknik Väderstad Tempo
OGRÄS
P05-8010P 3/3 Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höst- och vårbehandling
P05-8010R 3/3 Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höst- och vårbehandling
VÅRRAPS
OS 1 7/7 Sortförsök i vårraps. Hybrider, linjesorter och en Clearfieldsort.
OS 2 5/5 Clearfieldsorter
OLJELIN
OS 917 4/4 Sortförsök
L5-0830 2/2 Ogräsbekämpning
VALLFRÖ
SFO 925 1/1 Ängssvingel, stigande höstkvävegiva
 
 
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson