Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
  Försöken 2021  
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2020 2019
2018 2017 2016 20152014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering Varumärke för
svensk oljeväxtodling


 

Din bästa källa till försöken i oljeväxter & vallfrö 2020

OBS! Resultaten uppdateras efter hand som de inkommer.

Kolumnen längst till vänster nedan anger planbeteckning och länkar till mer information om planen och resultat som inkommit.

   HÖSTRAPS - Sortförsök
Plan Redovisade/
totalt
Kort beskrivning av planen
OS 21 8/8

Sorter som testas första året i Sverige samt Riksprovning
22 sorter + sortblandning. Sorten Atora ingår med ytterligare led i form av 2 utsädesmängder.

OS 22 + P07-0822

1/3+5/5

Sortförsök, främst i Mellansverige
9 sorter + sortblandning.
Återstående 2 försök i OS 22 ligger i Finland.

OS 25 4/4

Klumprotresistenta sorter
10 sorter med klumprotresistens + sortblandning.

OS 27 7/7

Sorter som testas andra året eller mer
42 sorter + sortblandning. sorten DK Explicit ingår med ytterligare led i form av 2 utsädesmängder samt ett led med obetat utsäde.

   HÖSTRAPS - Odlingsteknik
L9-8450 4/4 Svampbekämpning i höstrapsens blomning
P05-8150 2/2

 Tillväxtreglering samt mikronäringssprutning i höstraps

OS-183 3/3 Höstraps. Såteknik Väderstad Tempo
P05-8010P 3/3 Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling
P05-8010R 3/3 Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt, höstbehandling
   HÖSTRYBS - Sortförsök
P07-0815 0/1 20 sorter
   VÅRRAPS
OS 1 7/7 Sortförsök i vårraps
OS 2 5/5 Sortförsök med CL-sorter (Clearfieldsorter)
   VÅRRYBS
OS7-006 1/1 Sortförsök
 
   OLJELIN
P05-0830 0/2 Örtogräs i oljelin
 
 
 
 


Frö- och Oljeväxtodlarna
Elevenborgsvägen 4, 234 56 ALNARP
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson