Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Svampbek. strat.
Ogräs, bek.

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

  Avkastning
 

 

N.Götaland,Svealand
2009-2013

(08-12) (07-11)
09 10 11 12 13

 

 

S.V. Götaland
2009-2013
(08-12) (07-11)
09 10 11 12 13

 

 

S.Ö. Götaland
2009-2013
(08-12) (07-11)
09 10 11 12 13

       

SKÅNE
2009-2013
(08-12) (07-11)
09 10 11 12 13

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
      Kvävegödsling  
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd
Sortegenskaper

 

Avkastning
2010-2014

(08-12) (09-13)
10 11 12 13 14

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)
03 04 05 06
07 08

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
02 04 05 06-->

LIN
     

Sortråd
Kvävebehov
NPK-gödsling

 
 

Avk & egenskaper
2010-2014

10 11 13 14

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


Urval intressanta fältförsöksresultat
   
Sortförsök. Flerårs och årsvisa sammanställningar
   
Sammanställningar för några intressanta försöksserier
   

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson