Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL
Sammanställningar

Alla försök
2016 2015
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Anmäl dig för försöksresultat via mejl!  
Finansiering
Varumärke för
svensk oljeväxtodling
Sortportal oljeväxter
Aktuella försöksresultat
  Höstoljeväxter
 
  Höstraps Höstrybs
  Sydv.
Götaland
Sydö.
Götaland
N. Götal.
Svealand
Skåne  
Flerårs-
resutat
2012-16 2012-16 2012-16 2012-16 2001-05
Senaste årsresultat 2015 2015 2015 2016 2005
Mer info

Artikel i Sverigeförsöken - resultat t.o.m. 2016
Södra Sverige (område A-E) | Norr Mälaren (D-F)

Tabeller

Prel. res. försök 2016 Försök 2016 Försök utlagda för skörd 2016
 
  Våroljeväxter
 
  Vårraps Vårrybs Lin
Flerårsresultat 2012-2016 2002-2008 2012-2016
Senaste
årsresultat
2016

2008
(Inga försök
efter 2008)

2016
Mer info

Artikel i Sverigeförsöken
resultat t.o.m. 2016

Artikel i
Svensk Frötidning
nr. 1 2017

 

Artikel i Sverigeförsöken
resultat t.o.m. 2016

Artikel i
Svensk Frötidning
nr. 1 2016


Prel. res. försök 2016 Försök 2016   Försök 2016
 
  Mer info
 
Sortval 2016 (t.o.m. skördeåret 2015)
FältForsk
Sverigeförsöken
Skåneförsöken
 
Marknadssorter
Uppdaterat från resp. företags hemsida 1 juli 2016
Lantmännen

Vårraps

Majong (Hy)
Mirakel (Hy)
Mosaik

Mer info >>

Vårrybs

Cordelina

Vårraps

Builder (Hy)
Makro (Hy)

Vårrybs

-
 

Höstraps

Hybridsorter
Avatar
DK Exalte
DK Extrovert
Exstorm
Sensei
Mascara
V316OL HOLL raps
SY Fighter

Linjesorter
Apanaci
Epure

Klumprotresistent
Mentor

Samlingssida >>

Höstrybs

Largo

Oljelin

Serenade
Taurus

Höstraps

Hybridsorter
Compass
Explicit
Mercedes
PR44D06

Linjesorter
Alegria

Klumprotresistent
Andromeda

Samlingsssida >>

 

Höstrybs

Arrivée

Oljelin

Libra
Taurus

Höstraps

Hybridsorter
SY Carlo
Mascara

Linjesorter
NK Festivo

Klumprotresistent
SY Alister

Samlingssida på Syngenta >>

Mascara och SY Carlo levereras såväl betade som obetade)

(NK Festivo,
SY Carlo och Alister marknadsförs av Gullviks. Mascara marknadsförs av Lantmännen.)

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80 Fax 040-46 20 85, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson