Sortförsök, höstrybs, OS 31 flerårsmedeltal 2001-2005.
  Fröskörd
kg/ha
Oljeskörd
kg/ha
Oljeskörd
rel.
Oljehalt
%
Antal
förs.
Orbit 2670 1050 101   19
Credit 2590 1030 100   19
Largo 2790 1110 107   19

Sortförsök höstrybs, OS 31, råfett flerårsmedeltal områdesvis 2001-2005.

Sort Område
D E F
Rel. Ant f. Rel. Ant f. Rel. Ant f.
Orbit 96 4 109 3 101 12
Credit 100 4 100 3 100 12
Largo 112 4 119 3 104 12


Odlingsegenskaper 2001-2005

 

Mer detaljer
>> Resultaten ovan + mer detaljer (pdf)