Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

  Till startsidan

Resultat 2007
Oljelin
  Sortförsök  
  Vårraps  
 

Sortförsök
Svampbekämpning
Radhackning
Mikronäring

 
Höstraps odlingsteknik
  Svampbekämpning  
  N-gödsl. (rapport)  
  Mikronäring  
Höstraps sortförsök
  Hybrid- och linjesorter i Mälard. och Västra Sverige (OS-22)  
  Linjesorter (OS-23)  

Hybridsorter (OS-24)

  Sortblandning  
  Hybridsort - såteknik
Rapid
 

Alla försök
2008 2007 2006 2005 2004 2003

Sammanställningar
Sök försök
Sortportal
Finansiering


Fungicidbehandling i vårraps OS15-8040 - 2007  
Försöksvärd
    Lindärva
Vinninga
Vinberga
Motala
Brunnby gård
Västerås
Hallstaberg
Västerås
Resultat mätare: Obehandlat kg/ha, 9 % v.h.
Skörd     2205 2060 2300 1710
Råfett     966 913 990 750
Relativtal råfettskörd
  Dos Behandlingstidpunkt        
Obehandlat - - 100 100 100 100
Amistar 1,0 DC 65 115 102 112 111
Amistar 0,5 DC 65 97 105 113 108
Cantus 0,5 DC 65 127 116 112 112
Cantus 0,25 DC 65 128 113 109 106
Prognos
(Amistar)
1,0 Enl. besked 112 101 109 103
Mer information
Försöksserien på FFE:s hemsida
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson