Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Insektsbekämpning
Blygrå rapsvivel
Svampbekämpning
Red. jordbearb.

Etablering & sniglar
Kvävegödsling

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
        Mellansverige
L7-0822

2014-2018
 
 

 

N.Götaland,Svealand
2014-2018

16 17 18

 

 

S.V. Götaland
2014-2018
16 17 18

 

 

S.Ö. Götaland
2014-2018
16 17 18

       

SKÅNE
2014-2018

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)
Sortråd (Frötidn.)
Clearfield

 

Avkastning
2014-2018

18 (även Clearfield)

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2014-2018

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


  VÅRRAPS 2009, Sverige
Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Brando 2620 1200 107 46,9 8
NPZ SR10108 2630 1190 106 48,1 4
Zappa 2580 1190 106 46,8 8
SW L2840 2580 1160 103 46,9 12
Hendrix 2410 1140 101 48,1 8
SW M2845 2570 1140 102 46,5 12
Jagger 2450 1130 101 47,2 8
Joplin 2400 1120 100 47,3 12
SW M2844 2420 1110 99 47,6 12
Rollo 2430 1080 97 47,1 8
Larissa 2410 1070 95 46,8 8
Proximo 2420 1070 95 46,8 8
Sheik 2360 1070 96 46,5 8
Ritz 2470 1070 96 46,4 8
Trapper 2410 1070 96 46,2 8
RG 4807 2330 1050 93 48,4 4
Lyside 2390 1040 93 45,4 8
RG 4806 2390 1000 89 46,4 4

Röd = hybrid

Alla resultat vårraps 2005-2009 samt 2009
 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson