Sök | Kontakt | Snabbinfo
 

 
SÖK FÖRSÖK
SORTPORTAL

Alla försök
2019
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Finansiering  
SAMMANSTÄLLNINGAR
HÖSTRAPS-odlingsteknik
 

Ogräsbekämpning
Insektsbekämpning
Blygrå rapsvivel
Svampbekämpning
Red. jordbearb.

Etablering & sniglar
Kvävegödsling

HÖSTRAPS-sortförsök
 

Sortråd södra Sv.
Sortråd Mellansv.

  Avkastning
        Mellansverige
L7-0822

2014-2018
 
 

 

N.Götaland,Svealand
2014-2018

16 17 18

 

 

S.V. Götaland
2014-2018
16 17 18

 

 

S.Ö. Götaland
2014-2018
16 17 18

       

SKÅNE
2014-2018

 
VÅRRAPS-odlingstekn.
  Rapsb. & Kålmal
  Svampbekämpning
      Ogräs, bek.  
VÅRRAPS-sortförsök
 

Sortråd (Sverigef.)
Sortråd (Frötidn.)
Clearfield

 

Avkastning
2014-2018

18 (även Clearfield)

VÅRRYBS
 

Sortråd (2008)

 

Avkastning
2002-2008
(02-06)

HÖSTRYBS
 

Avkastning 01-05
05 06-->

LIN
     

Sortråd
Ogräsbekämpning

 
 

Avk & egenskaper
2014-2018

15 16 17

         
      MED RESERVATION FÖR TRYCKFEL.  


  VÅRRAPS 2018, Sverige
Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Solar (CL) 2560 1079 87 46,5 5
Mirakel 2730 1201 97 48,3 5
Mosaik 2410 1031 83 46,8 5
Makro 2850 1245 100 48,0 5
Majong 2880 1244 100 47,5 5
Lumen 3050 1341 108 48,4 5
Builder 3190 1364 110 47,0 5
Sunder 2960 1279 103 47,5 5
Lexus 2980 1322 106 48,8 5
Cornelis 2810 1188 95 46,5 5
Brander 3010 1276 103 46,7 5
Fergus 2630 1154 93 48,3 5
SW X2902 1940 778 63 44,2 5
Lagonda 3080 1349 108 48,2 5
SW X2905 2780 1175 94 46,5 5
SW Y2907 2920 1235 99 46,5 5

Blå = linjesort
övriga sorter hybrider
(CL = Clearfield)
Mätare = Majong = 100 i rel. råfettskörd.

Alla sortresultat


Clearfieldsorter, OS7-002

Sort Fröskörd
kg/ha
Råfett
kg/ha
Råfett
rel.
Råfett
%
Antal
förs.
Solar 2980 1270 100 46,8 4
Cultus 2840 1220 96 47,1 4
KWS Ingmar 2290 930 74 44,8 4
Cebra 2840 1220 96 47,3 4
Contra 3060 1340 106 48,2 4
SW 16SN423 2950 1250 99 46,7 4
SW U2890 2910 1230 97 46,5 4

Mätare = Solar = 100 i rel. råfettskörd
Alla sortresultat Clearfield

 

 
 


Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO)
Box 96, 230 53 Alnarp. Besöksadress: Elevenborgsvägen 4
Tel: 040-46 20 80, info@svenskraps.se
Webbproduktion Hans Jonsson